#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg
#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg


Vrouwenvertegenwoordiger 2012: Miljoenen vrouwen zorgen voor ons dagelijks brood maar sterven zelf van de honger

Den Haag 16 oktober 2012 –  Anke Vervoord riep gisteren tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York de regeringsleiders op om het leven van plattelandsvrouwen wereldwijd te verbeteren: “Wanneer vrouwen de beschikking krijgen over dezelfde middelen als mannen zouden zij honger kunnen terugdringen voor 100 tot 150 miljoen mensen.” Vervoord maakt als Vrouwenvertegenwoordiger deel uit van de Nederlandse delegatie naar de Algemene Vergadering.

Anke Vervoord heeft een natuurlijke band met plattelandsvrouwen: “Zoals een op de vier vrouwen wereldwijd ben ook ik geboren op het platteland.” Zij heeft zich kunnen ontwikkelen tot een economisch zelfstandige vrouw. Zo niet de vele plattelandsvrouwen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika die weliswaar het hardst op het land werken maar daar het minst van profiteren.

Vrouwenrechten waarborgen om honger te lijf te gaan
Vervoord wees in haar statement op de uitdagingen waar de wereldbevolking voor staat: “Het wordt heet waar het koel was. Nat waar het droog was. De uitdagingen worden zo groot dat we het zicht op de basis kwijt dreigen te raken: Hoe gaat het met de vrouwen die aan de basis staan van ons dagelijks brood?”
Vervoord sprak in het afgelopen jaar met honderden plattelandsvrouwen uit binnen- en buitenland. Uit hun verhalen blijkt dat zij vooral behoefte hebben aan het waarborgen van de vrouwenrechten. Zeineb uit Soedan: “Maak het voor mij als vrouw wettelijk mogelijk om land te bezitten anders zal ik nooit onafhankelijk kunnen zijn.” Rosa uit Guatemala had vooral behoefte aan kennis: “Ik heb geen idee welk zaad, meststoffen en methoden geschikt zijn voor de nieuwe weersomstandigheden. Wie zorgt dat we op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen?”

Investeren in plattelandsvrouwen
In haar gesprekken met wetenschappers, parlementariërs, ondernemers en overheidsorganisaties kreeg Anke keer op keer benadrukt hoe noodzakelijk het is om meer dan nu te investeren in plattelandsvrouwen: “Voedsel is een mensenrecht,“ hield zij de regeringsleiders in New York voor, “en miljoenen vrouwen zorgen voor ons dagelijks brood. Wij doen een beroep op u om gehoor te geven aan de simpele vragen van vrouwen zoals Zeineb die de mogelijkheid moeten hebben om een cruciale bijdrage te leveren aan het oplossen van complexe mondiale vraagstukken.”

Oproep: Een Vrouwenvertegenwoordiger voor elke lidstaat
Tot slot riep Anke Vervoord de lidstaten op om het voorbeeld van Nederland te volgen en standaard een Vrouwenvertegenwoordiger te benoemen. Dan zou een 5e  Wereldvrouwenconferentie niet nodig zijn om vrouwenrechten te borgen. 

Volledige tekst statement in Engels en Nederlands. Voor een video van Anke's statement klik hier en schuif de tijd naar 55.35 minuten.


Uitgebreid zoeken