#caption
#caption


Vrouwen hebben sleutelrol in voedselzekerheid wereldwijd

Den Haag 17 september 2012 – Genoeg – duurzaam - voedsel produceren voor de hele wereldbevolking. Zo luidt een van de grote uitdagingen van de toekomst. Vrouwen – als producenten en consumenten – hebben hier een cruciale rol in. Welke rol dat is en hoe vrouwen hierin ondersteund kunnen worden bespreekt de Nederlandse Vrouwen Raad op haar inspiratiebijeenkomst FOOD FOR THOUGHT – THOUGHT FOR FOOD op zaterdag 22 september in Kasteel Groeneveld in Baarn.
 
Met de inspiratiebijeenkomst wil de NVR vrouwen betrekken bij het statement dat Vrouwenvertegenwoordiger Anke Vervoord in oktober uitspreekt voor de regeringsleiders in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. “Vrouwen produceren wereldwijd meer dan de helft van alle landbouwproducten. Wanneer zij de beschikking zouden hebben over dezelfde middelen als mannen dan zou hun opbrengst kunnen stijgen met 30%, en met die meeropbrengst kunnen zo’n 150 miljoen mensen die nu honger lijden, gevoed worden”, betoogt Vervoord.
 
Inspiratie en Kennis
De bijeenkomst biedt inspirerende gesprekken met Vrouwenvertegenwoordigers Jolein Baidemann (Rio+20) en Anke Vervoord (Algemene Vergadering Verenigde Naties), Daniela Roche (Oxfam Novib), Floor Uitterhoeve (Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie), jongerenvertegenwoordiger Kirty Matabadal, Sandra van Kampen (Stichting Urgenda), Els Kamphof (Rabobank) en Anna Chojnacka (1% Club). Alles onder gespreksleiding van Natasja van den Berg.
 
Wat de Nederlandse vrouw kan doen
Onderwerp van gesprek zijn niet alleen de rol en positie die plattelandsvrouwen wereldwijd hebben bij de uitbanning van armoede en honger. Het gaat ook om de mogelijkheden van Nederlandse vrouwen om aan de versterking van die positie bij te dragen door in eigen (werk-)omgeving voedselzekerheid te bevorderen en voedselverspilling tegen te gaan. Klinkt moeilijk maar is simpel. Het kan bijvoorbeeld door dagelijkse routines te doorbreken en te vervangen door nieuwe meer duurzame gewoonten.

Samenvatting
De inspiratiebijeenkomst FOOD FOR THOUGHT – THOUGHT FOR FOOD vindt plaats op zaterdag 22 september van 13.30 tot 17.00 uur, op de prachtige locatie van Kasteel Groeneveld in Baarn. Deelname is gratis.
 
 
 

Uitgebreid zoeken