#caption
FEM Talks NL
#caption
FEM Talks NL


Deskundigenpool

De NVR maakt bij het uitvoeren van haar taken gebruik van de zgn. Deskundigenpool. Deze pool is in de afgelopen jaren gevuld met deskundigen uit de lidorganisaties van de NVR op de volgende terreinen:

►Arbeidsmarktbeleid. 
►Economische zelfstandigheid. 
►Emancipatiebeleid van de rijksoverheid.
►Geweld tegen vrouwen, vrouwenhandel en specifiek huiselijk geweld. 
►Gezondheidszorg en welzijn.
►Internationaal beleid. Hierbij gaat het om: het Nationaal Actie Plan1325, het Europese emancipatiebeleid en de verdragen die gerelateerd zijn aan de VN zoals het VN-Vrouwenverdrag. 

De NVR Adviescommissie Beleidsbeïnvloeding & Belangenbehartiging adviseert aan het bestuur van de NVR over activiteiten en projecten. Ook vormt  deze commissie werkgroepen om bijvoorbeeld een overheidsmaatregel te becommentariëren of om een nieuw projectplan uit te werken voor een nationale of internationale activiteit. De commissie doet voor de bemensing van deze werkgroepen een beroep op de vrouwen in de deskundigenpool. 

 


Uitgebreid zoeken