#caption
#caption


Alimentatiewet


Oproep aan minister Grapperhaus: behoud partneralimentatie van 12 jaar
De Nederlandse Vrouwen Raad roept in een brief aan minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid op om de huidige wet op de partneralimentatie te handhaven. En de duur van de partneralimentatie niet terug te brengen van 12 naar 5 jaar, zoals de minister in een wijzigingsnota voorstelt. Meer informatie...
Voortgang initiatiefwet Partneralimentatie
Marjan Nieuwenhuis van onze lidorganisatie WOUW beschrijft de voortgang van de initiatiefwet Partneralimentatie. Op 14 maart 2017, de dag voor de verkiezingen, verscheen een Nota van Wijziging van de drie initiatiefnemers. Meer informatie...
Tweede nota van wijziging Wet Partneralimentatie
Na 15 maanden stilte is op 11 juni 2018 door VVD, D66 en PvdA een Tweede Nota van Wijziging ingediend met de beantwoording van vragen die al twee jaar geleden in de Tweede Kamer zijn gesteld. Meer informatie...
Oproep aan lidorganisaties om te reageren op initiatiefwet herziening partneralimentatie
In de Algemene Ledenvergadering heeft Marjan Nieuwenhuis van onze lidorganisatie WOUW de actie over de initiatiefwet herziening partneralimentatie uitgelegd. Zij roept de lidorganisaties op om een brief te sturen. Meer informatie...
Website EconomischZelfstandig.nl
Op 5 november is de website gelanceerd van de Studiegroep Economisch Zelfstandig, ontstaan vanuit de NVR. Tegelijkertijd is Vrouwen van Nu een 10 daagse campagne op dit thema gestart. Aanleiding is de onlangs ingediende initiatiefwet Herziening Partneralimentatie. Meer informatie...
Wetsontwerp Partneralimentatie maakt vrouwen minder afhankelijk van ex-partner maar meer van overheid
De NVR vreest dat de realisering van het wetsontwerp voor Partneralimentatie dat in juni 2017 bij de Raad van State is ingediend, leidt tot meer gescheiden vrouwen in de bijstand i.p.v. meer financieel onafhankelijke vrouwen, zoals de bedoeling van de indieners is. Meer informatie...
De Wet op de Partneralimentatie verandert
Op 19 juni 2015 is door de VVD, PvdA en D66 een Initiatiefwet Partneralimentatie ingediend bij de Tweede Kamer. De NVR beraadt zich op een mogelijke reactie. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken