Training: Oog voor gender

Oog voor gender is een training waarin je leert over gendersensitief beleid. De training geeft tools hoe je (on)gewenste gendereffecten in beleid kan herkennen en gendersensitief beleid kan doorvoeren en beargumenteren.
Datum:

2 november, 2022

Tijd:

13.00

Locatie:

Online

Er zijn twee edities van deze training!

Optie 1: woensdag 2 november en woensdag 16 november 2022 van 13:00 uur-15:00 uur 

Optie 2: donderdag 3 november en donderdag 17 november 2022 van 13:00 uur-15:00 uur

Gratis training met E-modules 

Gendersensitief beleid leidt tot effectiever beleid. Zelfs als jouw een beleidsterrein in eerste instantie niks te maken lijkt te hebben met gendergelijkheid. In Zweden is bijvoorbeeld de manier waarop lokale overheden sneeuwschuiven onderworpen aan een genderanalyse. Hieruit bleek dat mannen vaker gebruik maken van wegen, die eerder sneeuwvrij werden gemaakt. Dit was in het nadeel van vrouwen, die vaker de stoep gebruiken en daardoor bij veel sneeuwval moeilijker naar buiten konden.  Hierna zijn maatregelen ingevoerd om mannen en vrouwen gelijke toegang tot ‘de buitenwereld’ te geven. 

Doelgroep

Provinciale Statenleden, (kandidaat)gemeenteraadsleden fractieondersteuners en medewerkers.

Inhoud training

In de training leer je hoe de belangen, behoeften en talenten van alle inwoners in de gemeente of provincie succesvoller (h)erkend en benut kunnen worden door middel van gendersensitief beleid.  

  • Je leert de relatie te leggen tussen gender, beleid en regelgeving. 
  • Je leert ongewenste gendereffecten in beleid te (h)erkennen en genderstereotypering te voorkomen. 
  • Je leert welke beleidsinstrumenten gebruikt kunnen worden om gendersensitiefbeleid te realiseren. 

”Ik ga nu anders naar beleidsstukken kijken. Het stellen van een vraag kan grote impact hebben.”

(Gemeenteraadslid)

Voorgaande deelnemers gaven de training gemiddeld een 8.

Opzet training 

  • In twee voorbereidende e-learning modules doe je kennis op over de voordelen van beleid dat aandacht heeft voor gender. Je leert welke instrumenten daarbij helpen. 
  • Deze kennis pas je toe in twee interactieve bijeenkomsten. Hierbij gebruiken we op de praktijk gebaseerde casussen en word je getraind in argumentatie om gendersensitief beleid te onderbouwen. 

Resultaat

Na het volgen van de training kun jij beleid en regelgeving toetsen op (on)gewenste gendereffecten en je kan gendersensitiefbeleid onderbouwen én overtuigend beargumenteren. 

Praktische informatie

Duur: 4 uur (Twee keer een 1 uur durende E-learning module en twee keer een 2 uur durende interactieve bijeenkomst) 

Kosten: de onderstaande twee training worden gratis aangeboden door Werk.en.de Toekomst. No show: 50 euro.

Datum:

Optie 1: woensdag 2 november en woensdag 16 november 2022 van 13:00 uur-15:00 uur 

Optie 2: donderdag 3 november en donderdag 17 november 2022 van 13:00 uur-15:00 uur

Aantal deelnemers: minimaal 6 en maximaal 18 deelnemers 

Aanmelden: uiterlijk 17 oktober 2022.

Aanmelden

Meld je hier aan voor de training van 2 en 16 november

Meld je hier aan voor de training van 3 en 17 november

Deze training is ontwikkeld door Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis en de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en onderdeel van de alliantie Werk.en.de Toekomst.

Werk.en.de Toekomst
Voor eerlijke kansen en keuzes in werk en opleiding

Werk.en.de Toekomst zet zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren. Werk.en.de Toekomst is een samenwerking van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Emancipator, de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek en wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Meer agenda