Symposium De Nieuwe Toekomst

Presentatie door Atria van de resultaten van een effectonderzoek en procesevaluatie van interventie De Nieuwe Toekomst om de vraag ‘Werkt het en waarom?’ te beantwoorden.
Datum:

31 januari, 2022

Tijd:

15.00 - 17.00 uur

Locatie:

Online

De afgelopen vier jaar heeft Atria een effectonderzoek en procesevaluatie uitgevoerd van de interventie De Nieuwe Toekomst om de vraag ‘Werkt het en waarom?’ te beantwoorden. De interventie heeft tot doel slachtoffers van huiselijk geweld naar (arbeids)participatie te leiden.

Op 31 januari 2022 presenteert Atria de uitkomsten van dit onderzoek  tijdens een kleinschalig symposium, waarin gesproken wordt over de bevindingen met geïnteresseerde professionals, beleidsmedewerkers, wetenschappers en ervaringsdeskundigen.

Programma

• Opening en welkom door directeur Atria: Dr. Kaouthar Darmoni
• Introductie De Nieuwe Toekomst door Valente en Stichting 180 
• Ervaringsdeskundige aan het woord: deelnemer aan De Nieuwe Toekomst
• Keynote presentatie uitkomsten van de effectstudie door projectleider Suzanne Bouma
• In gesprek over de uitkomsten van de effectstudie (in kleinere groepen)

Het programma wordt gehost door moderator Nadine Ridder.

Het onderzoek naar de effecten van De Nieuwe Toekomst is uitgevoerd binnen het ZonMw-programma Vakkundig aan het Werk.

Meer agenda