Seksueel geweld: blinde vlek in asielprocedure?

6 juli – Symposium naar aanleiding van het rapport van Amnesty en iMMO over onvoldoende bescherming van vluchtelingen die te maken hebben gehad met seksueel geweld.
Datum:

6 juli, 2023

Tijd:

13.30 - 17.30 uur

Locatie:

Kantoor Amnesty, Keizersgracht 117, Amsterdam

Amnesty International concludeert in het samen met iMMO gemaakte rapport Seksueel geweld: blinde vlek in de asielprocedure? dat mensen die hiernaartoe vluchten onvoldoende bescherming krijgen wanneer zij te maken hebben gehad met seksueel geweld. Signalen van seksuele trauma’s worden onvoldoende herkend tijdens de asielprocedure en ‘gender’ ontbreekt als aparte grond voor asielbescherming. Het rapport besloot met een aantal aanbevelingen.

Op 6 juli zullen Amnesty en iMMO tijdens het Symposium Amnesty Seksueel geweld. Blinde vlek in asielprocedures? het rapport kort samenvatten. Renée Römkens, emeritus-hoogleraar gespecialiseerd in gender gerelateerd geweld, zal een presentatie geven over het VN-Vrouwenverdrag en het Istanbul-Verdrag en het belang van deze verdragen voor de asielprocedure.

Aanmelding voor het symposium is vereist. Je kunt je aanmelden via deze link (uiterlijk 3 juli).

Meer agenda