Opvang ongedocumenteerden en ontheemden

18 maart – Wereldwijd zijn veel mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Internationale verdragen regelen zorg en opvang. Helaas blijven er groepen zonder verblijfstitel: ongedocumenteerden en ontheemden. Zij leven onder de radar.
Datum:

18 maart, 2023

Op 18 maart 2023 organiseert onze lidorganisatie Katholiek Vrouwen Dispuut het symposium ´Opvang ongedocumenteerden en ontheemden´. In dit syposium gaat de organisatie in op de opvang en het perspectief van deze groep mensen. De sprekers nemen ons mee in het dagelijks leven van deze groep mensen. Zij houden ons een spiegel voor! In hoeverre handelen wij nog naar de werken van barmhartigheid?

Programma symposium
10.00 uur Ontvangst in de Pauluskerk in Rotterdam
10.30 uur Welkom door dagvoorzitter Leoniek Wijngaards
10.45 uur Introductie ‘Aandacht voor en in de Pauluskerk’ door Anita Stigter, coördinator bij de Pauluskerk
11.15 uur Reflectie ‘Vreemdelingen en vluchtelingen in de Bijbel’ door Geert van Dartel, voorzitter Raad van Kerken
11.45 uur Betoog ‘Toekomstperspectief voor ongedocumenteerde Rotterdammers’ door Imane Elfilali, gemeenteraadslid voor Volt Rotterdam
12.15 uur Panelgesprek onder leiding van de dagvoorzitter
13.00 uur Lunch verzorgd door de Pauluskerk
14.00 uur ‘Het Herman Emmink spel’ begeleid door Connie van den Broek, mede-oprichter van het Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS)
15.30 uur Afsluiting door dagvoorzitter Leoniek Wijngaards en KVD-presidente Monique de Witte-van den Haak
16.00 uur Borrel en ontmoeting

Aanmelden
Het symposium 2023 vindt plaats in de Pauluskerk, Mauritsweg 20, 3012 JR Rotterdam. De Pauluskerk is ca. 500m van Rotterdam Centraal Station. Parkeren kan onder het Schouwburgplein.

Iedereen kan zich aanmelden via bijgaand formulier tot 8 maart 2023 en het overmaken van een bijdrage van € 45 op NL28 INGB 0000 2252 35 ten name van KVD, onder vermelding van symposium 2023.

Iedereen is van harte welkom!

Met medewerking van:

· Leoniek Wijngaards-de Meij, dagvoorzitter, hoogleraar aan de faculteit Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Naast haar werk in bestuur en onderwijs doet zij onderzoek naar innovatie in het hoger onderwijs. Diversiteit, inclusie en gelijke kansen zijn belangrijke thema’s in haar werk.

· Anita Stigter, coördinator team Aandacht in de Pauluskerk Rotterdam. Dit team verwelkomt mensen die worden uitgesloten of uitgebuit. Ze bieden koffie, boterhammen en medische zorg. Met activiteiten helpen zij mensen hun verhaal te vertellen en levenskracht te versterken, zodat ze na een tijdje op eigen kracht verder kunnen.

· Geert van Dartel, voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland. Hij studeerde theologie en economie en was van 1994 tot 2022 algemeen secretaris van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. In november 2022 hield hij de Piuslezing over de inzet van kerken voor een humaan en rechtvaardig vluchtelingen- en asielbeleid.

· Imane Elfilali, gemeenteraadslid en fractievoorzitter van Volt Rotterdam. Volt wil dat de gemeente meer hulp biedt aan ongedocumenteerden. Verder zet zij zich in voor een inclusieve, groene en creatieve stad. Vrouwenparticipatie heeft haar bijzondere aandacht.

· Connie van den Broek, ruim 30 jaar werkervaring met migranten, vluchtelingen en mensen-zonder-papieren in verschillende steden in Nederland. Hij is nu actief voor stichting ROS. Ook begeleidt en traint hij vrijwilligers.

Meer agenda