Netwerk- en inspiratiebijeenkomst Oog voor Gender

Op 29 september organiseren de Nederlandse Vrouwen Raad en Atria i.s.m. SharePower een inspiratie- en netwerkbijeenkomst rondom het thema genderstereotypering in (lokale) politiek en beleid.
Datum:

29 september, 2022

Tijd:

15.00-17.00 met een aansluitende netwerkborrel

Locatie:

Stadhuis Roermond

Programma

15.00:           Opening dagvoorzitter Marijke Jongbloed (Nederlandse Vrouwen Raad)

                     Presentatie Devika Partiman (Stem op een Vrouw)

                     Presentatie Marianne Smitsmans-Burhenne (Wethouder Roermond)

16.05-16.35: Workshop Oog voor Gender door Javier Koole en Franca Hehenkamp (Atria)

16.35-16.55: Stellingen

16.55-17.00: Afsluiting door Marijke Jongbloed

17.00:          Netwerkborrel

Wil jij meer weten over Genderstereotypering?

Genderstereotypering heeft op verschillende manieren effect op politiek en beleid. (Vrouwelijke) politci krijgen  zelf te maken met genderstereotypering. Dat vrouwen minder vertegenwoordigd zijn in de politiek komt onder andere door hardnekkige vooroordelen over de rol van mannen en vrouwen. Het idee dat mannen geboren, dominante leiders zijn die assertief te werk gaan en vrouwen juist zorgende, meelevende volgers, maakt al gauw dat vrouwelijke politici tegen drempels aanlopen en als minder geschikt worden gezien in hun werk. Daarom zullen we tijdens deze bijeenkomst aandacht besteden aan wat er gedaan kan worden om deze drempels aan te pakken. Maar ook vooral om een ondersteunend netwerk te vormen!

Tegelijkertijd zullen we kijken naar beleid, want er wordt  in beleid nog te vaak geen rekening gehouden met de verschillende ervaringen, drempels en behoeften die mannen en vrouwen binnen de maatschappij hebben.

Hoe moet het dan wel? Neem Zweden als voorbeeld. Daar werd een genderanalyse gemaakt van de manier waarop lokale overheden sneeuw ruimden. Tot voor kort werden namelijk de wegen eerder sneeuwvrij gemaakt dan de stoepen, en dit had voornamelijk een negatief effect op vrouwen. Zij – en dan vooral alleenstaande moeders – maken namelijk op een veel grotere schaal gebruik van stoepen en fietspaden, terwijl de mannen juist veel meer op de weg te vinden zijn. De oplossing was in dit geval om de stoepen en fietspaden sneller sneeuwvrij te maken, net als bijvoorbeeld de omgeving rondom scholen. Dit is een gendersensitieve aanpak: in de oplossing van het sneeuwprobleem wordt rekening gehouden met het verschil in effect dat een bepaald beleid bij mannen en vrouwen teweegbrengt. In de miniworkshop zullen we aandacht besteden aan hoe een gendersensitieve aanpak ook in Nederland gerealiseerd kan worden!

Voor deze bijeenkomst zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Meld je aan via info@de-nvr.nl.

Training Oog voor Gender

Tijdens de bijeenkomst maak je kennis met de door Atria ontwikkelde training Oog voor Gender. In deze training leren Javier Koole en Franca Hehenkamp je hoe de belangen, behoeften en talenten van alle inwoners in de gemeente of provincie succesvoller (h)erkend en benut kunnen worden door middel van gendersensitief beleid.  

Tijdens de minitraining op 29 september komen een korte uitleg over de basisbegrippen en concrete tips aan bod, net als een oefenopdracht om genderstereotypen in beleid te herkennen.

Nu al enthousiast over de Training Oog voor Gender? Je kunt je alvast aanmelden voor de training op 2 of 3 november via onze website.

Trainers

Javier Koole – Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis

Javier is junior onderzoeker en beleidsadviseur bij Atria. Hij houdt zich bezig met het project Act4Respect dat zich richt op het voorkomen van gender gerelateerd geweld (GGG) onder jongeren. Verder doet Javier onderzoek voor het project MoveUp dat zich inzet om psychoseksuele gezondheid onder jongeren (met en zonder een licht verstandelijke beperking) te verbeteren. Voordat Javier zijn werkzaamheden begon bij Atria, heeft hij een Master Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) afgerond en na zijn master werkte Javier als junior docent en onderzoeker aan de UvA bij de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap.

Franca Hehenkamp – Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis

Franca is onderzoeker en beleidsadviseur bij Atria. Zij werkt binnen het project Werk. en. De Toekomst over genderstereotypen in onderwijs, zorg en arbeid. Daarnaast geeft Franca trainingen aan politici, ambtenaren en professionals over de rol van gender in beleid en regelgeving en over gendersensitief werken.

Franca deed een bachelor Politicologie en studeerde in2019 af met een Master of Science in Political Theory aan de Radboud Universiteit. Hierna heeft ze twee jaar als beleidsadviseur bij de overheid gewerkt, onder andere als beleidsadviseur diversiteit en inclusie bij een middelgrotegemeente.

Sprekers

Devika Partiman – Oprichter Stem op een Vrouw

Vrouwenstemmen in de politiek

De strijd voor politieke gelijkheid wordt al zeker 150 jaar gevoerd, maar is nog steeds actueel. Waarom is die strijd van belang? In deze lezing door Devika Partiman leer je meer over de voorvechters voor vrouwen in de politiek, het belang van representatie en dromen we over een toekomst waarin gelijkheid is bereikt.

M.A.J. (Marianne) Smitsmans- Burhenne MScWethouder sociaal domein (WMO, Jeugdhulp, Participatiewet, armoede, schulden), gezondheid en diversiteit

Vrouwen in de politiek: hoe maken we het verschil?

Marianne neemt de deelnemers mee in haar dagelijkse praktijk binnen de gemeente politiek. Aan de hand van ervaringen, concrete voorbeelden en anekdotes geeft ze haar kijk op de huidige situatie en de meerwaarde van meer vouwen in de politiek.

De bijeenkomst wordt georganiseerd als samenwerking tussen de alliantie Werk.en.de Toekomst (Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Emancipator, Nederlandse Vrouwen Raad en VHTO Expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT, ondersteund door het ministerie van OCW) en SharePower.

Meer agenda