Gendergeschiedenisdag 2023

18 november – Gendergeschiedenisdag van onze lidorganisatie VVG. Op deze dag wordt eveneens de Johanna Naberprijs uitgereikt.

Op 18 november wordt in Haarlem de Gendergeschiedenisdag gehouden. De dag is bedoeld voor leden van onze lidorganisatie VVG platform voor vrouwen- en gendergeschiedenis en hun introducees, en wordt gehouden in de Van Braghtzaal van de Doopsgezinde Kerk in Haarlem.

’s Morgens is er een wandeling door Haarlem met Dineke Stam als gids. Dineke onderzocht het slavernijverleden van Haarlem. Zij besteedt in de wandeling speciale aandacht aan gender en vrouwen. Kosten 15 euro; opgeven via SporenvanslavernijHaarlem.nl.

In het middagprogramma kunnen leden van de VVG vertellen waar ze mee bezig zijn als het gaat om vrouwen- en gendergeschiedenis. Daarna vertellen Dineke Stam, Ineke Mok en Micaela Cabrita da Palma meer over hun onderzoekservaringen bij het achterhalen van het slavernijverleden van o.a.
Haarlem.
Ook wordt het nieuwe logo gepresenteerd van Historica in Open Access, wetenschappelijk tijdschrift voor iedereen die in gendergeschiedenis geïnteresseerd is.

De juryleden van de Johanna Naberprijs, onder voorzitterschap van prof. dr. Geertje Mak, hebben drie scripties genomineerd. Tijdens de Gendergeschiedenisdag wordt bekendgemaakt wie de prijs dit jaar heeft gewonnen.

Meer agenda