Fondsenwervingsactie voor hulplijn huiselijk en seksueel geweld

De jaarlijkse VN campagne Orange the World: stop geweld tegen vrouwen loopt van 25 november tot en met 10 december. In deze periode en in de aanloop er naar toe worden tal van activiteiten en events in het teken van deze campagne georganiseerd.
Datum:

13 november, 2022

Tijd:

13.30 (inloop vanaf 13.00 uur) - 16.00 uur (napraten met hapje en drankje)

Locatie:

Stichting Perdu, Kloveniersburgwal 86, 1012 CZ Amsterdam

De Soroptimistenclub Amsterdam Centrum/West organiseert op 13 november een fondsenwervingsactie voor het project in Ethiopië om een telefonische hulplijn op te zetten voor vrouwen en meisjes die te maken hebben met huiselijk en seksueel geweld.

Op het programma staat de vertoning va de documentaire ‘Sisters in Law’. In deze documentaire wordt het werk gevolgd van de vrouwelijke openbaar aanklager en rechter in een klein stadje in Kameroen. Aan de hand van vier verschillende zaken, waarbij sprake is van huiselijk geweld, wordt een beeld geschetst van een traditionele samenleving waarin vrouwen langzaam maar zeker voor hun rechten leren op te
komen.

Na de vertoning van de documentaire geeft Aleid van den Brink een toelichting op de huidige situatie in Ethiopië en de huidige stand van zaken bij de Hulplijn.

Aleid van den Brink is voorzitter bij de Stichting Global Network of Women’s Shelters. In haar nieuwe positie – na afscheid van haar functie als directeur-bestuurder van Blijf Groep in 2018 – heeft zij mogelijkheden gevonden voor de inzet van haar expertise en brede maatschappelijke betrokkenheid: met het toetreden tot enkele lokale, landelijke en internationale besturen, incidenteel advieswerk én
met een benoeming in de Raad van Europa als internationaal expert huiselijk geweld.

Meer agenda