Feminist Foreign Policy in the past, present and future

27 februari – Wat onderscheidt het Feministisch Buitenland Beleid van eerdere benaderingen en hoe kan dit beleid er in de praktijk uit gaan zien.
Datum:

27 februari, 2023

Tijd:

15.00-17.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)

Locatie:

Atrium ISS, Kortenaerkade 12, 2518 AX Den Haag

Nederland gaat inzetten op een Feministisch Buitenland BeleidHoe belangrijk dit is en hoe dit beleid kan worden uitgevoerd, is het onderwerp van de bijeenkomst Feminist Foreign Policy in the past, present and future, die stichting NICC organiseert op 27 februari.

Aan de hand van het verhaal van Eveline Herfkens, oud-minister voor Ontwikkelingssamenwerking (1998-2002), zal Marene Elgershuizen vertellen hoe minister Herfkens Feministisch Buitenland Beleid avant la lettre uitdroeg.

Na haar lezing zal Marene in gesprek gaan met Saskia Ivens en Pascalle Grotenhuis. Zij zullen ingaan op de vraag wat het Feministisch Buitenland Beleid onderscheidt van eerdere benaderingen en hoe dit beleid er in de praktijk uit kan gaan zien.

De stichting NICC nodigt je graag uit om deze bijeenkomst bij te wonen en om met elkaar van gedachten te wisselen over dit onderwerp. Aanmelden via info@stichtingnicc.nl. De voertaal is Engels.

Meer agenda