Eerste presentatie boek Eindelijk ’n uitkering! Met dank aan het VN-Vrouwenverdrag

Leontine Bijleveld en Mac Vijn schreven het boek Eindelijk ’n uitkering! Met dank aan het VN-Vrouwenverdrag. De Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann is de uitgever.
Datum:

6 oktober, 2022

Tijd:

16 -16.30 uur

Locatie:

Willem Dreeszaal, Ministerie van SZW, Parnassusplein 5, Den Haag.

Op 6 oktober neemt minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het eerste exemplaar in ontvangst van het boek Eindelijk ’n uitkering! Met dank aan het VN-Vrouwenverdrag. Het boek geeft het verhaal weer van 15 jaar procederen, lobby en actie voor de uitkeringsrechten van zwangere zelfstandigen.

De minister zal kort reageren en is gevraagd in haar reactie te reflecteren op de lessen die het ministerie heeft getrokken. Is de aanpalende wetgeving al aangepast aan de uit de procedures voortvloeiende jurisprudentie?

FNV vicevoorzitter Kitty Jong zal aansluitend het tweede exemplaar in ontvangst nemen als representant van de doelgroep belangenbehartigers. Haar is gevraagd in te gaan op het gebruik van het VN-Vrouwenverdrag in de collectieve en individuele belangenbehartiging door FNV bestuurders, beleidsadviseurs en juristen.

Belangstellenden zijn van harte welkom bij deze presentatie die van 16 tot 16.30 uur plaatsvindt in de Willem Dreeszaal van het Ministerie van SZW, Parnassusplein 5 in Den Haag.

Aan deelneming zijn geen kosten verbonden, maar aanmelding is vereist vóór 3 oktober 2022. Geef dezelfde naam op als in je ID staat. Je krijgt een bevestiging. Bij entree dient men legitimatie te vertonen. Houd daarom rekening met vertraging bij binnenkomst!

De gedrukte versie van het boek is tijdens de bijeenkomst verkrijgbaar voor € 15 (voor VVR-leden is de ledenprijs € 12,50). Digitale versies zijn gratis te downloaden.

Meer agenda