Een veilige werkvloer in Nederland en wereldwijd

25 juni – Bijeenkomst van het Gender Meerpartijen-initiatief over een veilige werkvloer in Nederland en wereldwijd door het tegengaan van gendergerelateerd geweld en intimidatie op het werk.

Er is werk aan de winkel: de economische participatie en kansengelijkheid van vrouwen staat onder druk. En ook de emancipatie in Nederland stagneert. Wereldwijd heeft meer dan 1 op de 5 werkenden gendergerelateerd geweld of intimidatie op het werk meegemaakt. Terwijl het tegengaan van geweld en intimidatie juist de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt sterk kan verbeteren.

Wereldwijd strijden vrouwelijke mensenrechtenverdedigers en vakbondsleden al jarenlang voor fatsoenlijk werk en een veilige werkplek voor iedereen. Exact 5 jaar geleden, op 21 juni 2019, werd de eerste internationale conventie ooit aangenomen om geweld en intimidatie op het werk tegen te gaan, het ILO-verdrag 190. Inmiddels hebben meer dan 39 landen de stap gezet om te ratificeren. Ook Nederland heeft het op de planning staan om dat nog in 2024 te regelen.

Tijdens de bijeenkomst wordt gesproken met politici, vakbondsleiders en experts over een effectieve aanpak van gendergerelateerd geweld op de werkvloer. De aanwezige Tweede Kamerleden zijn Femke Zeedijk-Raven (NSC) en Songül Mutluer (GroenLinks/PvdA). Daarnaast sluit onder meer Kitty Jong aan, de vicevoorzitter van FNV.  

Welke concrete kansen zijn er om de werkvloer in Nederland veiliger te maken? Hoe kunnen we samenwerken met en leren van andere landen? En hoe kunnen we ook over onze grenzen heen bijdragen aan een veilige werkvloer? Uiteraard is er volop ruimte voor interactie en vragen vanuit het publiek.

Wanneer? dinsdag 25 juni 2024, 08:45 uur
Waar? Nieuwspoort (Bezuidenhoutseweg 67, Den Haag)  

Programma
08:45 – 09:00 uur: inloop met koffie, croissantjes en fruit
09:00 -10:00 uur: ronde tafel gesprek met o.a. Femke Zeedijk-Raven, Songül Mutluer en Kitty Jong
10:00 – 10:30 uur: napraten met koffie  

Deze editie van het Gender MPI wordt georganiseerd in samenwerking met WO=MEN leden (Mondiaal) FNV en CNV Internationaal.

Meer agenda