CSW68 Kennissessie 8: Youth Friendly Funding

26 september – Tweede ronde van de serie kennissessies die Wo=Men en Atria organiseren in samenwerking met Soroptimist International ter voorbereiding voor de 68ste Commission on the Status of Women (CSW) van de Verenigde Naties (VN).
Datum:

26 september, 2023

Tijd:

13.00 - 14.00 uur

Locatie:

Online

De eerste ronde van de serie is in juni begonnen; nu is de tweede ronde met weer vier kennissessies met nieuwe sprekers en onderwerpen.

De komende CSW zal pas in maart 2024 plaatsvinden. Waarom dan nu al deze voorbereidende sessies? EU-lidstaten beginnen in oktober 2023 al met onderhandelingen over de EU-positie voor de komende CSW. De afgelopen jaren bleek deze EU-positie steeds meer van belang en leidend voor de inzet van de EU-delegatie tijdens de CSW-onderhandelingen. Het is dan ook belangrijk dat we vanuit maatschappelijk middenveld in Nederland tijdig beginnen met het voorbereiden van onze prioriteiten en aanbevelingen richting de Nederlandse (en EU) delegatie. 

CSW68 Kennissessie 8: Youth Friendly Funding

Dinsdag 26 september, 13.00 – 14.00 uur  

Online: hier 
Tolk: aanwezig (Engels/Nederlands) 
Aanmelden: niet nodig
  

Programma: 

  • Presentatie van Carys Stirling over youth-friendly funding.  

Carys Stirling is Programma Coordinator bij CHOICE for Youth & Sexuality. Ze heeft ervaring met trainingen over betekenisvolle jongerenvertegenwoordiger in internationale programma’s. Verder vertegenwoordigt ze CHOICE als een van de medeoprichters in het We Trust You(th) initiatief, een groep van vijf door jongeren geleide organisaties uit Malawi, Mexico, Marokko en Zambia die zich inzetten om donoren en INGO’s verantwoordelijk te houden voor jongeren. We Trust You(th) dringt aan op meer jongerenvriendelijke financieringspraktijken. 

  • Q&A  

  • Presentatie van concept CSW prioriteiten en aanbevelingen door Atria en vervolgtraject.  

Deze serie kennissessies is een vervolg op de sessies die voor de zomer plaatsvonden. Iedereen mag deelnemen, met of zonder deelname aan eerdere sessies en met of zonder CSW ervaring. De sessies zijn informeel en interactief van aard. 

Voor vragen en suggesties voor andere kennissessies kun je contact opnemen met Wo=Men. Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten rondom de Commission on the Status of Women (CSW), meld je dan hier aan voor de mailinglijst.


Meer agenda