CSW68 Kennissessie 6: SDG1 & Financiële Inclusie

12 september – Tweede ronde van de serie kennissessies die Wo=Men en Atria organiseren in samenwerking met Soroptimist International ter voorbereiding voor de 68ste Commission on the Status of Women (CSW) van de Verenigde Naties (VN).
Datum:

12 september, 2023

Tijd:

13.00 - 14.00 uur

Locatie:

Online

De eerste ronde van de serie is in juni begonnen; nu is de tweede ronde met weer vier kennissessies met nieuwe sprekers en onderwerpen.

De komende CSW zal pas in maart 2024 plaatsvinden. Waarom dan nu al deze voorbereidende sessies? EU-lidstaten beginnen in oktober 2023 al met onderhandelingen over de EU-positie voor de komende CSW. De afgelopen jaren bleek deze EU-positie steeds meer van belang en leidend voor de inzet van de EU-delegatie tijdens de CSW-onderhandelingen. Het is dan ook belangrijk dat we vanuit maatschappelijk middenveld in Nederland tijdig beginnen met het voorbereiden van onze prioriteiten en aanbevelingen richting de Nederlandse (en EU) delegatie. 

CSW68 Kennissessie 6: SDG1 & financiële inclusie  

Dinsdag 12 september, 13.00 – 14.00 uur  

Online: hier 
Tolk: aanwezig (Engels/Nederlands) 
Aanmelden: niet nodig
  

Programma: 

  • Presentatie van Marjolijn van Gerven over SDG1 (‘halveren van armoede’) en gender in Nederland

Marjolijn van Gerven is de Nederlandse alliantie coördinator SDG1 en Landelijke Programmamanager Focusplan bij Stichting Leger des Heils. Als coördinator SDG1 zet Marjolijn zich sinds 2018 in om het SDG1-doel “het halveren van armoede in Nederland” als onderdeel van de VN-agenda te behalen. Zij licht vanuit haar ervaring toe welke stappen Nederland hierin de afgelopen jaren heeft gezet en welke stappen nodig zijn in de resterende tijd tot 2030.  

  • Presentatie van Erlijn Sie over financiële inclusie en de weg naar een rechtvaardige en inclusieve economie

Erlijn Sie heeft 15 jaar ervaring bij multinationals en evenveel jaar ervaring in het leiden en laten groeien van sociale ondernemingen. Ze is medeoprichter van Microkredieten voor Moeders en Kredieten voor Gemeenschappen en was Managing Director van Banking with the Poor Network en HandsOn Microfinance. Momenteel werkt ze bij Ashoka, een internationaal netwerk van sociale ondernemers. Erlijn heeft meerdere boeken gepubliceerd over financiële inclusie en een meer rechtvaardige, inclusieve economie. 

  • Q&A en gesprek over mogelijke CSW prioriteiten en aanbevelingen   

Deze serie kennissessies is een vervolg op de sessies die voor de zomer plaatsvonden. Iedereen mag deelnemen, met of zonder deelname aan eerdere sessies en met of zonder CSW ervaring. De sessies zijn informeel en interactief van aard.  

Voor vragen en suggesties voor andere kennissessies kun je contact opnemen met Wo=Men. Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten rondom de Commission on the Status of Women (CSW), meld je dan hier aan voor de mailinglijst.  

Meer agenda