CSW68 Kennissessie 5: Gender Budgetting & (Energie) Armoede

5 september – Tweede ronde van de serie kennissessies die Wo=Men en Atria organiseren in samenwerking met Soroptimist International ter voorbereiding voor de 68ste Commission on the Status of Women (CSW) van de Verenigde Naties (VN).
Datum:

5 september, 2023

Tijd:

13.00 - 14.00 uur

Locatie:

Online

De eerste ronde van de serie is in juni begonnen; nu is de tweede ronde met weer vier kennissessies met nieuwe sprekers en onderwerpen.  

De komende CSW zal pas in maart 2024 plaatsvinden. Waarom dan nu al deze voorbereidende sessies? EU-lidstaten beginnen in oktober 2023 al met onderhandelingen over de EU-positie voor de komende CSW. De afgelopen jaren bleek deze EU-positie steeds meer van belang en leidend voor de inzet van de EU-delegatie tijdens de CSW-onderhandelingen. Het is dan ook belangrijk dat vanuit het maatschappelijk middenveld in Nederland tijdig begonnen wordt met het voorbereiden van prioriteiten en aanbevelingen richting de Nederlandse (en EU) delegatie. 

CSW68 Kennissessie 5: Gender Budgeting & (Energie)Armoede  

Dinsdag 5 september, 13.00 – 14.00 uur 

Online: hier 
Tolk: aanwezig (Engels/Nederlands) 
Aanmelden: niet nodig
  

Programma: 

  • Presentatie van Thera van Osch over gender responsive budgeting.

Thera van Osch is econoom, gender expert en oprichter van OQ Consulting. Thera van Osch is een ervaren trainer op het gebied van onder andere gender budgeting, waarbij gestreefd wordt naar een eerlijke en rechtvaardige verdeling van middelen en kansen voor mannen en vrouwen. Als directeur bij Stichting Vrouwen Alliantie, zo’n 20 jaar geleden, lobbyde ze al voor gender responsive budgeting bij de Nederlandse overheid maar we zijn er nog niet. 

  • Presentatie van Marielle Feenstra over gender en (energie)armoede in Europa.  

Marielle Feenstra was het afgelopen jaar de ngo-vertegenwoordiger naar de 67ste CSW in New York. Ze is wetenschappelijk directeur bij 75InQ en postdoc onderzoeker Gendered and Inclusive Research and Innovation (GIRI) bij de TU Delft. Binnenkort presenteert Marielle onderzoek voor de FEMM Committee (het comité voor vrouwenrechten en gendergelijkheid van het Europese Parlement) over de stijgende kosten van levensonderhoud en de energiecrisis op gender ongelijkheid. Bij deze kennissessie deelt ze alvast de belangrijkste aanbevelingen. 

  • Q&A en gesprek over mogelijke CSW prioriteiten en aanbevelingen  

Deze serie kennissessies is een vervolg op de sessies die voor de zomer plaatsvonden. Iedereen mag deelnemen, met of zonder deelname aan eerdere sessies en met of zonder CSW ervaring. De sessies zijn informeel en interactief van aard. 

Voor vragen en suggesties voor andere kennissessies kun je contact opnemen met Wo=Men.  Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten rondom de Commission on the Status of Women (CSW), meld je dan hier aan voor de mailinglijst.  

Meer agenda