Bijeenkomst Platform Vrouwen & Duurzame Vrede

25 maart – Empowerment van (jonge) vrouwen om (vredes) onderhandelaar te worden.
Datum:

25 maart, 2023

Het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede organiseert op 25 maart een bijeenkomst over het thema: to empower  (jonge) vrouwen (vredes) onderhandelaar te worden. De nadruk ligt daarbij op vredesonderhandelingen op grassrootniveau (het informele circuit) en op vrijwilligers, waarbij ook te denken is aan onderhandeling en bemiddeling op buurt- en wijkniveau. 
 
Fleur Ravensbergen is de hoofdspreker. Zij is vredesonderhandelaar en medeoprichter van DAG (Dialogue Advisory Group). Sinds 2008 faciliteert zij vandaar uit de dialoog in gewapende conflicten over de hele wereld. In Nederland treedt zij op als mediator in leiderschaps- en communityconflicten die de samenleving raken. Onlangs is haar boek verschenen ‘Ontwapend, mijn leven als vredesonderhandelaar bij gewapende conflicten van IRA tot IS’. 

Barrières
Vrouwen ervaren, zowel bij formele als bij informele onderhandelingen, barrières om betrokken te kunnen worden bij vredesonderhandelingen. Dat wil zeggen: op gelijkwaardige wijze te kunnen deelnemen aan- en gebruik te maken van de mogelijkheden die Resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties biedt.   
In het formele circuit (VN, EU en nationale regeringen) zijn allereerst school, opleiding en ook training in onderhandelingstechnieken nodig – vrouw moet 2x zo goed presteren als de man – en is carrière opbouw nodig. Dit geldt minder voor het informele circuit, zeker wat carrière opbouw betreft, maar in beide circuits geldt onder meer ook: 

  • er zijn barrières door cultuur waarin de rolverdeling tussen man en vrouw bepaald is; 
  • er is de vraag of vrouwenrechten verankerd zijn in grondwet; 
  • of vrouwenrechten überhaupt erkend worden; 
  • of er rolmodellen zijn; 
  • hoe zijn meisjes en jongens opgevoed thuis en op school? 
  • Etc etc 

Conclusie is dat het nog veel tijd zal kosten de mogelijkheden die Resolutie 1325 biedt werkelijk waar te maken: vrede kan alleen bereikt worden als vrouwen actief betrokken zijn bij de oplossingen, de gevolgen en de preventie van gewelddadige conflicten 
 
De eerste stap is gezet, Resolutie 1325 is er. Nu nog de gelijkwaardige participatie. Niet de excuus-Truus positie. Er zijn inmiddels ook voorbeelden van ‘good practices’ waardoor veel meer vrouwen en zeker ook jonge vrouwen ’empowered’ kunnen en moeten worden. Het gaat nu dus om ‘samen sterk worden’ om empowerment. 
 
Hoort zegt het voort !!! Iedereen is welkom 25 maart om 13.00 uur in de Johanneskerk, Westsingel 30, 3811 BB Amersfoort.

Meer agenda