66ste CSW

In het eerste kwartaal van ieder jaar vindt in New York de zitting plaats van de Commission on the Status of Women (CSW). In de CSW worden de afspraken bewaakt die gemaakt zijn in Beijing in 1995 tijdens de 4e Wereld Vrouwenconferentie. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Beijing Platform for Action.
Datum:

14 maart, 2022

Locatie:

Hoofdkantoor Verenigde Naties, New York

Van 14 – 25 maart 2022 vindt in het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York de 66ste zitting van de Commission on the Status of Women (CSW) plaats.

Het prioritaire thema van deze zitting is: Achieving gender equality and the empowerment of all women and girls in the context of climate change, environmental and disaster risk reduction policies and programmes.

Het zgn. terugblik thema is: Women’s economic empowerment in the changing world of work (agreed conclusions of the sixty-first session).

Side-events van permanente missies, intergouvernementele organisaties en VN-entiteiten, en side-events van NGO’s vinden vanwege de COVID-19 pandemie uitsluitend virtueel plaats.

Parallelle evenementen van NGO’s worden gecoördineerd door de NGO Committee on the Status of Women (NGO CSW/NY) in overleg met de Economische en Sociale Raad. Voor meer informatie over het NGO CSW66 Forum en over parallelle evenementen van NGO’s zie https://ngocsw.org.

Meer agenda