12 september: Prinsessendag 2022

Op maandagmiddag 12 september organiseren wij, in samenwerking met verschillende andere vrouwenorganisaties, weer Prinsessendag.
Datum:

12 september, 2022

Tijd:

14.00-16.30 (inloop vanaf 13.30)

Locatie:

Nieuwspoort Den Haag, Bezuidenhoutseweg B67

Je kunt je vanaf nu aanmelden voor Prinsessendag 2022! Het evenement vindt dit jaar plaats op maandagmiddag 12 september. Zoals elk jaar organiseert de Nederlandse Vrouwen Raad dit symposium in samenwerking met verschillende andere vrouwenorganisaties om voorafgaand aan Prinsjesdag de aandacht te richten op de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Dit jaar is het thema van Prinsessendag de grote personeelstekorten op de arbeidsmarkt en de rol die vrouwen kunnen spelen in het zoeken naar oplossingen.

Het thema

We kunnen er niet omheen. Van de recente chaos op luchthavens tot de problemen die al langer spelen in de onderwijs- en zorgsector, sectoren waarin veel vrouwen werkzaam zijn; er is sprake van een structureel personeelstekort in onze maatschappij. De samenleving als geheel is gebaat bij een voldoende personele bezetting in allerlei sectoren. Individuele keuzen, wensen en verlangens lopen lang niet altijd in lijn met dat collectieve belang. In de discussie over oplossingen worden vrouwen regelmatig opgeroepen om meer uren te gaan werken. Kleine parttime banen worden nogal eens weggezet als ‘prinsessengedrag’. Tegelijkertijd is de keuze van vrouwen voor een parttime baan ook vaak het gevolg van stereotiepe rolverdeling in huis en lage salarissen. Tijdens Prinsessendag worden oplossingsrichtingen besproken tegen de achtergrond van het dilemma individuele keuzes versus collectieve belangen.

Het programma

Op 12 september zal door middel van een inleidende lezing een beeld geschetst worden van de huidige stand van zaken op de arbeidsmarkt, de problemen die zich daar voordoen en de mogelijke oplossingsrichtingen die daarvoor zijn. Hierna volgt een discussie met verschillende panelleden. Samen met het aanwezige publiek en de aanwezige politici en beleidsmakers gaan zij dieper in op de aangehaalde oplossingsrichtingen.

Locatie en aanmelden

Prinsessendag vindt dit jaar plaats bij Nieuwspoort in Den Haag. Let op: Nieuwspoort is van locatie veranderd en bevindt zich per september in het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer aan de Bezuidenhoutseweg. In september ontvang je van de NVR een routebeschrijving en een link om je aan te melden bij Nieuwspoort. Dit laatste is in verband met aangescherpte veiligheidsmaatregelen in het Tweede Kamergebouw.

Aanmelden voor Prinsessendag kan via info@de-nvr.nl. Tot ziens op 12 september!

Meer agenda