#caption
#caption


Nationaal Actie Plan 1325

De NVR is mede-ondertekenaar van het Nationaal Actieplan 1325 versies I, II en III. Via het partnerschap van het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede heeft de NVR inhoudelijk bijgedragen aan de totstandkoming ervan. Meer informatie over het NAP 1325: www.nap1325.nl.


NAP 1325 III ook door NVR ondertekend
Tijdens een indrukwekkende bijeenkomst is door 60 ondertekenaars de derde versie van het Nationaal Actieplan 1325 voor de komende 4 jaren ondertekend. Ook de NVR, alsmede een aantal van haar lidorganisaties, heeft voor de implementatie van het plan getekend. Meer informatie...
Verslag viering 15 jaar implementatie Resolutie 1325
De Nederlandse Atlantische Commissie organiseerde een bijeenkomst in het teken van 15 jaar implementatie Resolutie 1325. Doel suggesties meegeven aan Marriƫt Schuurman de speciale vertegenwoordigster voor Vrouwen, Vrede en Veiligheid van de NAVO Secretaris-Generaal. \r\n\r\n Meer informatie...
NAP 1325 2012-2015
In 2011 is een nieuw Nationaal Actieplan tot stand gekomen. Dit bouwt voort op het eerdere NAP 1325 en is daar een verdieping en verdere aanscherping van. Meer informatie...
NAP 1325 2008-2011
In 2008 heeft Nederland een Nationaal Actieplan 1325 ontwikkeld voor de periode 2008-2011, daarin is duidelijk verwoord dat Nederland zich langdurig wil inzetten voor de uitvoering van Resolutie 1325 over vrouwen, vrede en veiligheid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Meer informatie...
Resolutie 1325
De integrale tekst van Resolutie 1325 inzake vrouwen, vrede en veiligheid, van de VN-Veiligheidsraad (31 oktober 2000) + een link naar de voorlichtingsbrochure over 1325. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken

                 
        
                 
             GWI    
 WMNL                   
  
    GWI 
     
  
  
     
  
  
     
     
 WMNL