Agenda Algemene Ledenvergadering zaterdag 21 mei 2022

Hier vind je de agenda en de bijlagen voor de Algemene Ledenvergadering van 21 mei.

Locatie: Beeld en Geluid Den Haag

Zeestraat 82, 2517 AD Den Haag

10.00 uur                 Inloop

10.30 -10.45 uur       Welkom, door Nenita La Rose – voorzitter Nederlandse Vrouwen Raad

1. Vaststellen agenda

a. Vaststellen verslagen vergaderingen:

20 november 2021 en 26 februari 2022

10.45 – 11.00 uur      2. Mededelingen van het bestuur en mededelingen lidorganisaties

a. Ingekomen stukken: WOUW > brief naar M. Hamer met notitie

11.00 – 11.15 uur      3. Presentatie nieuwe lidorganisatie(s)

11.15– 11.35 uur       4. Presentatie Vrouwenvertegenwoordiger 2022

a. Oproep Vrouwenvertegenwoordiger 2023

11.35 – 11.50 uur      5. Stand van zaken allianties

11.50 – 12.20 uur      6. Bestuurswisseling

a. Voordracht nieuwe voorzitter

12.20 – 12.30 uur      7. Rondvraag en sluiting

12.30 – 13.30 uur      Lunch

13.30 -14.50 uur       8. Toekomst NVR – herpositionering

15.00 uur                   Sluiting

Na afloop van de Algemene Ledenvergadering vragen we je graag om het evaluatieformulier in te vullen. Zo kunnen wij ons blijven verbeteren. Het ingevulde formulier kun je sturen naar info@de-nvr.nl.

Meer Algemeen