Ga naar homepage
#caption
#caption
Maatschappelijke participatie > Werk aan je droom

“Alle rangen en standen zijn hier vandaag vertegenwoordigd, maar de energie van iedereen is hetzelfde. Iedereen staat hier met dezelfde passie om te werken aan haar droom...” Zo verwoordde een van de deelnemers aan het eind van het congres ‘Werk aan je droom’ zaterdag 8 juni jl. haar ervaringen van de dag.
Zo’n 125 vrouwen hadden zich verzameld in het Eindhovens stadhuis voor dit congres, allen met de droom om als ondernemer te starten of door te groeien. Een keur van workshops, infostands en deskundige sprekers hielp hen daarbij op weg.

De Nederlandse Vrouwen Raad organiseerde dit congres samen met Josette Dijkhuizen die in 2013 Vrouwenvertegenwoordiger is en ondernemerschap als thema heeft gekozen voor het statement dat zij in oktober uitspreekt voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Zij doet dat namens de Nederlandse vrouwen. Het congres was dan ook niet alleen bedoeld om vrouwen te helpen bij het werken aan hun droom, maar ook om van hen 'input' te krijgen voor haar statement. 

Dieny Scheffer, Josette Dijkhuizen en Monique ListIk leef mijn droom
”Als je het kunt dromen kun je het ook doen”, is de filosofie van Josette. Ooit had zij zelf een droom. Ze groeide op in een Brabants gezin met 5 broers die veel ouder waren dan zij. Ze waren timmerman, metselaar... Maar Josette had andere plannen. “Ik wilde mezelf ontwikkelen, ik wilde kennis overbrengen. Dat was mijn droom.” Ze is gaan studeren en is uiteindelijk onderzoeker geworden, ondernemer en schrijver van boeken over ondernemen. “Mijn droom is uitgekomen; ik leef nu mijn droom...”

Alle vormen van ondernemerschap belangrijk

Eindhoven lijkt een prima omgeving om je droom om ondernemer te worden of door te groeien als ondernemer waar te maken. Wethouder Monique List van Economie, Werk & Beroepsonderwijs liet daar in haar inleiding geen twijfel over bestaan. Zo wees zij natuurlijk op het Philips concern dat groot geworden is in Eindhoven en Eindhoven groot gemaakt heeft. Maar ook op de andere grote bedrijven die zich in Eindhoven hebben gevestigd en de vele kleinere bedrijven in de toeleverende industrie daarvan. “In een economisch krachtige regio zoals Eindhoven zijn alle vormen van ondernemerschap belangrijk. Ook kleine ondernemers dragen daarin hun steentje bij,” aldus de wethouder.

”Ik geloof in samenwerking, in synergie”, zo hield de wethouder de congresdeelnemers voor. “Daar is Eindhoven groot in geworden, in samenwerking met industrie en bedrijven. De gemeente probeert dat te faciliteren, bijvoorbeeld door congressen zoals ‘Werk aan je droom’ mogelijk te maken door het stadhuis als locatie daarvoor beschikbaar te stellen. Dus maak connecties met elkaar, ook al is het niet in je vakgebied.”

Samenwerking geeft kracht

Dat samenwerking kracht oplevert, onderstreepte ook Dieny Scheffer, voorzitter van de NVR in haar inleiding. “115 jaar terug hebben vrouwenorganisaties al besloten om samen te werken in de Nederlandse Vrouwen Raad. En nu nog bundelen we als NVR de kracht van 50 vrouwenorganisaties.”Als voorbeeld haalde zij aan hoe vrouwen en hun organisaties  komende week gezamenlijk de minister en de Tweede Kamer tegemoet treden als gesproken wordt over het emancipatiebeleid, om te vertellen wat zij daarin verwezenlijkt willen zien. “Daar kan de minister dan niet om heen.”
Dieny wees ook op de belangrijke rol die Josette als Vrouwenvertegenwoordiger dit jaar heeft. “Als je in de Regeringsdelegatie zit, kun je invloed uitoefenen. Josette gaat de 192 regeringsleiders toespreken, onder meer over wat jullie haar vandaag meegeven. Denk daarbij ook aan vrouwen in ontwikkelingslanden, hoe die onafhankelijker kunnen worden, sterker kunnen komen te staan in hun rechten.”

Truus Houtepen, een van de vrijwilligers die de organisatie ondersteundeErna van Poppel, een van de vrijwilligers die de organisatie ondersteundeWorkshops
En toen was het tijd voor de eerste workshopronde. Veertien verschillende workshops waren er, verspreid over de dag, gepland. In de ochtend gingen de workshops onder meer over: het starten van een eigen bedrijf, vrouwelijk leiderschap, de inzet van social media. Ook kwamen diverse methodieken aan bod die helpen in veranderprocessen.
Meer informatie over de eerste workshopronde >>

In de middag waren er workshops over: persoonlijke ontwikkeling, presenteren & media, ondernemen in moeilijke tijden, co-creatie. Ook werd verteld wat je als ondernemer van financiele zaken moet weten, hoe je je in de markt kunt onderscheiden, en zelfs welke kleuren en stijl van kleding er voor zorgen dat je gezien en gehoord wordt.
Meer informatie over de tweede workshopronde >> 

Midden: Jacqueline ZuijdwegOndernemen in moeilijke tijden
In deze tijd van crisis is het voor niemand makkelijk, zeker ook voor ondernemers niet. Jacqueline Zuidweg heeft er haar werk van gemaakt om ondernemers die het moeilijk hebben te helpen. “Dat was mijn droom”, vertelde zij in haar inleiding, “alle kleine ondernemers helpen die schulden hebben. Dat voelde goed.”
Op het moment dat het niet goed gaat sta je er als ondernemer alleen voor. Particulieren met schulden worden geholpen. Voor de kleine zelfstandige die schulden heeft is de situatie erger. Je krijgt als ondernemer alleen maar bijstand en je blijft 20 jaar aansprakelijk voor je schulden. Jacqueline Zuidweg heeft met haar bedrijf inmiddels zo’n 20.000 ondernemers bijgestaan. 

Aan de hand van de ontwikkelingen in haar eigen bedrijf en ondernemerschap liet zij de congresdeelnemers zien hoe je voortdurend terug moet gaan naar het uitgangspunt, in haar geval: kleine ondernemers helpen. Steeds opnieuw moet je bekijken wat je moet doen om aan dat uitgangspunt te voldoen. Haar bedrijf groeide, ze verleende niet meer zelf de diensten, maar had daar medewerkers voor, ze werd steeds meer de manager, en kwam op afstand te staan van waar het haar om begonnen was. Door de bezuinigingen bij de overheid, die de diensten van haar bedrijf inkocht, viel een deel van de omzet weg, en moest ze haar bedrijf inkrimpen en op zoek gaan naar andere klanten. Terug naar het uitgangspunt betekent dan ook innoveren en reorganiseren.

Inmiddels heeft Jacqueline naast haar bedrijf een nieuwe invulling voor haar droom om kleine ondernemers te helpen, gevonden. Ze probeert een nationale ‘stroppenpot’ tot stand te brengen, een nationaal MKB-fonds; daar probeert ze allerlei partijen voor te porren. Haar benoeming tot Zakenvrouw van het jaar in 2012 maakt dat vele deuren voor haar open gaan. 

Trots op ZZP-ers
Jacqueline Zuidweg zei trots te zijn op alle ZZP-ers die het lef hebben om te gaan voorzien in een eigen inkomen. ZZP betekent, zoals bekend, zelfstandige zonder personeel, maar volgens Jacqueline worden ze ook wel gekscherend: zelfstandige zonder poen genoemd, of zelfstandige zonder pensioen. Wat maar aangeeft dat het pad van een ZZP-er niet (altijd) over rozen gaat. Het uitvalspercentage na 4 jaar is 70%, en bij 60% daarvan is dat om financiële redenen.
“Ondernemer worden start met een droom, dat doe je met je hart, minder vanuit de ratio”, aldus Jacqueline. Maar er zijn wel een aantal rationele zaken die je jezelf voor moet houden. Je kunt je bijvoorbeeld afvragen: ben ik wel een ondernemer? Als ondernemer moet je over vele verschillende capaciteiten beschikken. Je moet visie hebben: wat ga ik doen? Je moet een missie hebben: hoe ga ik het doen. Je moet prestatiegericht zijn en marktgericht. Je moet organiserend vermogen hebben en communicatief vermogen. Lef en strategisch inzicht zijn onontbeerlijk, evenals zelfreflectie.
”Ook financiën zijn een uitdaging”, benadrukte Jacqueline. “Ook al heb je wellicht een accountant daarvoor, je moet het zelf wel - een beetje - in de vingers hebben. Zorg dat je de cijfers leuk vindt. Bovendien: cijfers uit het verleden geven sturingsinformatie voor de toekomst.”
Het ondernemerschap is eenzaam, maar je kunt wel mensen in je omgeving opzoeken die je inspireren, waar je zaken bij kwijt kunt, met wie je kunt sparren. Jacqueline Zuidweg noemde onder meer haar man bij wie ze altijd terecht kan, en natuurlijk de Raad van Comissarissen van haar bedrijf, maar ook “een clubje oude mannen op de sportschool” waar ze koffie mee drinkt en problemen mee kan delen. “Want als je je problemen deelt, ben je halverwege de oplossing.”

Marianne Eringa LTO ambassadeur voor de campagne 'We won't accpet hunger'Action Aid
De Afrikaanse lunch tijdens het congres werd aangeboden door Action Aid. Een opvallend gebaar van deze organisatie die onder het motto ‘We won’t accept hunger’ campagne voert voor millenniumdoel 1: armoede en honger de wereld uit.
Ook hier gaat het in feite om ondernemerschap, en wel het ondernemerschap van de boerinnen in Afrika. In Afrika wordt 80% van de voedselproductie door vrouwen verzorgd. Maar slechts 4% van die vrouwen doet dat op grond die ze ook zelf in bezit hebben. De meeste vrouwen bewerken het land van hun man, maar hebben geen recht op die grond – ook niet als de man overlijdt. En als je geen grondrechten hebt, heb je geen toegang tot kredieten. De meeste vrouwen hebben de grootste moeite om voldoende te produceren voor hun gezin en dan nog over te houden om te verkopen. Ze krijgen geen onderwijs – meisjes zijn in Afrika niet belangrijk – en ze hebben geen of nauwelijks toegang tot hulp en middelen. Als ze die toegang wel zouden hebben zou de voedselproductie met 20% kunnen toenemen, en kan de honger aanmerkelijk worden teruggedrongen.

Action Aid heeft bij de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) vrouwen bereid gevonden ambassadeur te zijn voor hun campagne die mede bedoeld is om de Nederlandse en Europese politiek en overheid te beïnvloeden opdat het ontwikkelingsgeld naar de Afrikaanse boerinnen gaat.
De vrouwen van de LTO zijn vorig jaar zelf wezen kijken in Afrika, in Oeganda, en hebben daar met boerinnen gesproken. Action Aid zorgt dat de vrouwen daar scholing krijgen, vakkennis opdoen, met geld leren omgaan, maar ook leren lezen en schrijven. In zogenaamde ‘reflect circles’ komen de Afrikaanse boerinnen bij elkaar voor scholing, maar ook om elkaar te adviseren en te helpen. 
Dress for SuccessIn Nederland kun je helpen door op de website van Action Aid de petitie te ondertekenen voor de beleidsbeïnvloeding op nationaal en Europees niveau. Uiteraard werden de congresdeelnemers opgeroepen dat vooral te doen, en/of de campagnebanner op hun website op te nemen, of wellicht zelfs een ‘sisterdinner’ te organiseren. Op de website van Action Aid meer informatie over deze mogelijkheden.

Informatiemarkt
Tijdens de lunch was er een informatiemarkt waar Action Aid ook met een stand aanwezig was. Ook verschillende workshopleiders verzorgden een informatiestand. Zoals Witlox Van den Boomen die onder meer accountantdiensten verleent en belastingadvisering. En Bertine Oudesluijs die imago adviezen geeft, maar ook de Eindhovense vestiging van ‘Dress for Success’ coördineert. ‘Dress for Success’ is een vrijwilligersorganisatie die mensen met een uitkering of een minimum inkomen helpt aan representatieve kleding voor sollicitatiegesprekken. Natuurlijk stond ook Josette Dijkhuizen op de infomarkt met haar boeken over ondernemen, waarvoor zij vaak samenwerkt met Jacqueline Zuijdweg. Verder waren er informatiestands van vrouwenorganisaties en –netwerken, zoals: Zonta, Business and Professional Women (BPW), de Coöperatie van Vrouwelijke Ondernemers, en Slagroom no-nonsense netwerken.

Vrouwen en mannen samen
Aan het eind van het congres verzamelde Josette Dijkhuizen de formulieren waarop congresdeelnemers input konden meegeven aan haar als Vrouwenvertegenwoordiger.
Ze noemde enkele veel terugkerende zaken die de vrouwen hadden ingevuld. Neem bijvoorbeeld de combinatie werk & zorg. Met een terugtredende overheid, zoals in de kinderopvang, is het niet altijd even makkelijk om werk & zorg goed te combineren. Toch Josette Dijkhuizen (geheel rechts) met 2 congresdeelnemersmoeten vrouwen dat minder als een belemmering voor zich zelf zien, en zich daardoor niet tegen laten houden om te werken aan hun droom. “Wat kunnen we zelf doen?” was de vraag die Josette stelde. “Wat kunnen we als vrouwelijke ondernemers met elkaar doen? Voor de zorg voor huis en kinderen hebben we onze partners nodig, maar voor het ondernemen hebben we vooral ook elkaar nodig.”
Vrouwen moeten zich beter profileren. Mannen en vrouwen zijn anders. Vrouwen hebben andere krachten. We kunnen leren van mannen, maar wel door vrouw te blijven. “Vrouwen zijn minimaal even goed als mannen, maar daar moeten we wel meer voor uitkomen.”
Vrouwen zijn weinig in de media. “Ook dat heeft met ons zelf te maken”, aldus Josette. “We moeten leren hoe we ons beter op de kaart kunnen zetten.”

”Maar”, zo concludeerde Josette, “we hebben het best goed met z’n allen, zeker als je kijkt naar Afrika. “Als we samenwerken, ook met mannen, hebben we meer potentie.” Tot slot citeerde zij van een van de formulieren: “Mannen moeten beter luisteren naar vrouwen. Vrouwen moeten duidelijker zijn naar mannen. Respecteer en geniet van de man/vrouw verschillen.” 

Zie ook het uitgebreide fotoalbum op onze Facebookpagina. De foto's bij dit verslag en op onze Facebookpagina zijn gemaakt door Nancy Tjong van Digitalyou
 

De NVR is voor het welslagen van dit congres veel dank verschuldigd aan: Josette Dijkhuizen, de gemeente Eindhoven en Action Aid, aan de vrijwilligers, ook van onze lidorganisaties, die de organisatie ondersteunden, aan de workshopleiders en infostandhouders die geheel gratis hun inhoud leverden, en aan de vele enthousiaste deelnemers.


|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 2 mei 2013 | Laatste bewerking: 3 september 2014
Donaties
NVR
Lidorganisaties
Eerste vrouwen

Activiteiten
Projecten
Standpunten
Onderwerpen
Internationaal
Onze vrouw in NY

Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact