Ga naar homepage
#caption
#caption
Projecten > De Nieuwe Toekomst in landelijk programma genoemd als goede methodiek

Steeds meer organisaties, instellingen en overheden erkennen de methodiek van De Nieuwe Toekomst als een goede manier om vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld.

 

De Nieuwe Toekomst wordt bijvoorbeeld genoemd in het Actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ van 25 april 2018.

 

Wanneer het weer veilig en stabiel genoeg is voor vrouwen of mannen om samen met hun eventuele kinderen na de vrouwenopvang of mannenopvang zelfstandig te gaan wonen, is het belangrijk hen daarbij te ondersteunen. Dit geldt ook voor mensen die na een situatie van huiselijk geweld veilig verder willen met hun leven. Een methodiek die hiervoor is ontwikkeld is de Nieuwe Toekomst. Deze methodiek richt zich op participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen die slacht­offer zijn geweest van huiselijk geweld. Naast een training waarin zij een toekomstperspectief ontwikkelen die bij hen past, begeleidt een vrijwillige coach (buddy) hen bij het realiseren van hun doelen. We zorgen voor:

  • Als de situatie weer veilig en stabiel (genoeg) is en volwassenen (en hun kinderen) weer zelfstandig gaan wonen, krijgen zij daarbij passende ondersteuning.
  • De (werkzame elementen van-) methodiek Nieuwe Toekomst wordt in alle regio’s onder de aandacht gebracht. “

(Geweld hoort nergens thuis 2018: 28)

 

Landelijk is het team van De Nieuwe Toekomst bezig om de methodiek opgenomen te krijgen in de Databank Effectieve Sociale Interventies. Na een periode van doorontwikkeling is de interventiebeschrijving van De Nieuwe Toekomst ingediend bij de erkenningscommissie “Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid” van Movisie. Met het indienen van de methodiek bij de erkenningscommissie, wilt het landelijk team behalen dat De Nieuwe Toekomst beoordeeld wordt als “goed onderbouwd”, zodat de kwaliteit van deze methodiek erkent wordt. “Goed onderbouwd” betekent dat de interventie, naast goed omschreven, ook is onderbouwd met literatuur en onderzoek. Na de definitieve erkenning, zal de interventie opgenomen worden in de Databank Effectieve Sociale Interventies.

 

Daarnaast is Atria kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis begonnen aan een onderzoek van 4 jaar naar de effecten van De Nieuwe Toekomst. Ondanks de grote afstand tot de arbeidsmarkt en veelvoorkomende multiproblematiek van deze doelgroep, zijn de eerste resultaten van het project veelbelovend.

 

De uitvoering van De Nieuwe Toekomst is een samenwerking tussen een vrouwenopvang en een vrouwenorganisatie in een bepaalde regio/gemeente. Doet uw gemeente al mee? Voor meer informatie over De Nieuwe Toekomst en hoe u het ook bij u in de regio kan beginnen kunt u contact opnemen met Federatie Opvang info@opvang.nl 033 461 50 29 en de Nederlandse Vrouwen Raad info@de-nvr.nl 070 346 93 04. De Nieuwe Toekomst kan zowel door een gemeente, als een vrouwenopvang als een vrouwenorganisatie gestart worden. Kijk voor meer informatie op www.nederlandsevrouwenraad.nl/denieuwetoekomst|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 4 mei 2018 | Laatste bewerking: 4 mei 2018
Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact