Ga naar homepage
#caption
#caption
Willemien Koning Vrouwenvertegenwoordiger 2018
Projecten > GCI observeert verkiezingen vanuit gender perspectief

Deze verkiezingen zal Gender Concerns Internatinoal, lidorganisatie van de NVR, de verkiezingen observeren vanuit een gender perspectief.

 

Bericht van Gender Concerns International:

In 1917 kregen vrouwen in Nederland kiesrecht. Wat heeft honderd jaar werken aan gender gelijkheid in het publieke domein opgeleverd?  Een internationale missie van vrouwen uit verschillende landen komt naar Nederland om de komende Tweede Kamerverkiezingen te observeren vanuit een gender perspectief.

 

Het doel van de missie is om het huidige electorale proces en de politieke context in Nederland te beoordelen met specifieke aandacht voor de politieke participatie van vrouwen. En daarmee bij te dragen aan het beleid dat voor geijkwaardige participatie zal zorgen van vrouwen en minderheden in Nederland. De missie zal plaats vinden op 15 maart en zal zich richten op de genderverschillen in participatie van kiezers, kandidaten en administratieve medewerkers waarnemen. 

 

De missie wordt geleidt door Magda de Meyer, de voorzitter van de Nederlandstalige Vrouwenraad in België. Daarnaast nemen er verschillende vertegenwoordigers van Europese Vrouwenorganisaties deel. De missie wordt gefaciliteerd door Gender Concerns International en gesteund door een Pool van Nationale Experts; vanuit de Nederlands Vrouwen Raad nemen  Dorenda Gerts en Jamila Aanzi deel.

 

Lees hier meer over de Gender Election Observation Mission

 

Om van deze missie een succes te maken is uw steun cruciaal. U kunt de missie op verschillende manieren ondersteunen:

  1. Met een  bijdrage van een symbolisch bedrag van 100 Eurocent of meer: Stichting Gender Concerns International: NL 54 ABNA 0579947262 o.v.v. GEOM Netherlands 2017.
    Uw bijdrage komt ten goede aan de reis- en verblijfkosten van de vrouwen die aan de missie deelnemen.
  2. Door uw tijd en auto op 15 maart ter beschikking te stellen als begeleider in uw regio. De Internationale Waarnemers moeten op 15 maart naar verschillende stembureaus worden gereden door heel Nederland
  3. Deze informatie verspreiden in uw eigen netwerk

 

Voor meer informatie neem contact op met Sabra Bano, hoofd coördinator GEOM, (06 539 65 784) of Lianneke den Toom, team coördinator op 070 444 5082

 

Kijk voor meer informatie op onze website en zie de eerder missies die Gender Concerns International uitvoerde in Myanmar, Marokko, Tunesië, Libië en Pakistan.

 |  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 7 maart 2017 | Laatste bewerking: 7 maart 2017
Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact