Ga naar homepage
#caption
Gemeenteraadsverkiesingen 21 maart 2018
#caption
Gemeenteraadsverkiesingen 21 maart 2018
Projecten > VrouwenStemmen in de media

De NVR is met VrouwenStemmen in de media. 15 maart zijn de verkiezingen, ga stemmen, stem strategisch en kies een vrouw! Kieseenvrouw.nl

 

08-02-2017 Nieuws.nl
"Nederland wordt bekeken door het oogpunt van de man."

 

Dat de eeuwige strijd om meer vrouwen aan de macht te krijgen  nog niet is opgegeven, blijkt uit het ontstaan van verschillende initiatieven. De Nederlandse Vrouwen Raad motiveert met haar initiatief “Kies Een Vrouw” ieder jaar rond verkiezingstijd opnieuw om te stemmen op, jawel, een vrouwelijke kandidaat. “De man-vrouw verhouding van nu is niet bepaald een goede afspiegeling van de maatschappij”, vindt Roséanne Aukes, communicatiemedewerkster bij de Nederlandse Vrouwen Raad.

 

De cijfers spreken voor zich. Er moet en zal verandering komen, volgens Aukes. Maar hoé? “Met het geven van belangrijke informatie, opzetten van campagnes en het schrijven van vele brieven hebben we al veel stappen gezet.”

 

De reden achter de minderheid van vrouwen in de Tweede Kamer is lastig te achterhalen. Begint een vrouw bij het woord ‘politiek’ alleen al te gapen, is de klim naar de top te vermoeiend of schuilen er andere redenen achter dit probleem? “Mannen maken zich vaker schuldig aan haantjesgedrag”, constateert Aukes. “Hierdoor voelen vrouwen zich minder snel een geschikte kandidaat. Dit geldt voor zowel de politiek als bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Bij een sollicitatie hoeft de man zich maar voor zestig procent geschikt te voelen om op gesprek te durven gaan. Daar tegenover staat de vrouw, die voor maar liefst negentig procent zeker wil weten dat ze geschikt is voor de baan. De vrouw is dus over het algemeen wat meer zelfbewust.

 

07-02-2017 Radio 5
Verkiezingen: stem op een vrouw

 

Dieny Scheffer (NVVH) aan het woord over meer vrouwen in de Tweede Kamer. "Ga in elk geval stemmen. Zoek een partij die bij je past en kies dan een vrouw. Stem strategisch." [...] "Op dit moment is het in de Tweede Kamer redelijk vertegenwoordigd, maar als je de komende lijst ziet, maar 35% is vrouw en de vrouwen staan onderaan. Als je een balans wilt stem dan op een vrouw. Stem strategisch."

 

"Een goed voorbeeld van dat een stem het verschil maakt is de de wet in 1957 die de handelings onbekwaam van vrouwen afschafte. Alle vrouwen in de Tweede Kamer uit alle partijen hadden zich verenigd om te stemmen tegen handelings onbekwaamheid van gehuwde vrouwen. Met één stem verschil is de wet toen aangenomen."

 

"Heeft het nut? We gaan er vanuit dat als we niets doen dat het slechter gaat."

 

07-02-2017 Rtl Z
Weinig vrouwen in de kamer: 'Geef signaal aan de politiek'

 

Het aantal vrouwen in de Tweede Kamer is veel te laag, zegt Leonie van Gils, lid van de werkgroep 'Kies een vrouw' bij de Nederlandse Vrouwen Raad en jurist. De beweging voert al 40 jaar actie om een voorkeursstem op een vrouw uit te brengen. "We hebben toch allemaal gelijke rechten? Waarom zijn er dan niet net zoveel mannen als vrouwen als volksvertegenwoordiger?" Ze verwijst naar de grondwet en verdragen. "Daar hebben we overal in opgenomen dat de wet gelijk is voor iedereen. Dat geldt voor het recht om je leven zelf in te richten, maar ook om de samenleving te vormen."

 

Van Gils: "Het probleem is niet dat vrouwen niet willen, maar dat mannen er geen zin in hebben. Ze zijn oververtegenwoordigd en willen die positie niet opgeven." De reden daarvoor is dat vrouwen sfeer veranderen, zegt ze. "Dat zag je in andere landen ook. Vrouwen zijn minder op status gericht en inhoudelijker."

 

Minder haantjesgedrag kan best van pas komen, dat zullen de meeste mannen ook beamen. Ligt het lage aantal vrouwen dan puur aan de behoefte om de oude positie te behouden? Nee, zegt ze. Soort zoekt soort, het zelfde argument wordt genoemd in de discussie waarom er zo weinig topvrouwen zijn.

 

"Mannen zitten in andere netwerken, borrelen op andere tijden en wisselen andere ervaringen uit. Zoek je nieuwe samenwerkingspartners, dan doe je dat in eigen kring. Zijn er minder vrouwen in de politiek, dan worden er dus ook minder vrouwen aangetrokken", zegt Van Gils.

 

Maar zijn we nu niet aan het zeuren? Een derde vrouwelijke Kamerleden is toch ook veel? Daarnaast ziet het kabinet vrouwenemancipatie primair een verantwoordelijkheid van bedrijven en mensen zelf.

 

Think again. Naast de principekwestie, zijn er ook een aantal praktische redenen om te streven naar een gelijk aantal mannen en vrouwen. "Vrouwen een hele andere visie op problemen. Ze gaan bijvoorbeeld vaker de politiek in omdat ze inhoudelijk geïnteresseerd zijn en echt iets willen veranderen. We stemmen in Nederland op partijniveau. Als je dus maar een kleiner aantal vrouwen in partijen hebt, dan vallen zij weg", zegt Van Gils. Dat blijkt ook uit het rapport 'Vrouwenstemmen in de Raad', uitgevoerd door Atria, een kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis.

 

"Daarnaast zetten vrouwen andere problemen op de kaart: bijvoorbeeld over zorg en kinderopvang", vult ze aan. Bovendien is het ook een principekwestie: "Hoe halen mannen het in hun hoofd dat ze denken dat ze vrouwen kunnen vertegenwoordigen.

 

08-03-2017 Radio Capelle
Al meer dan een eeuw Internatinoale Vrouwendag

Dieny Scheffer is geinterviewd over Internationale Vrouwendag en onze campagne Kies een Vrouw en waarom het nog steeds van belang is.

 

Internationale Vrouwendag op 8 maart stond en staat voor het gevoel van solidariteit en strijdbaarheid van vrouwen overal ter wereld. Wat heeft de vrouwenbeweging de afgelopen jaren bereikt en wat in hun agenda voor de toekomst?

 

In deze podcast uit Hitland Magazine van 8 maart hoort u Dieny Scheffer, voormalig voorzitter van het Landelijke Koepel van de Nederlandse Vrouwen Raad. Op Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis is nog veel meer informatie te vinden over Internationale vrouwendag. Tenslotte geeft mevrouw Scheffer vrouwen (en ook mannen) nog een advies om op 15 maart strategisch op een vrouw te stemmen voor de 2e kamer verkiezingen.

 

09-03-2017 Omroep Flevoland
Roséanne Aukes is vanavond te gast bij Stadmakerij Lelystad over 100 jaar vrouwenkiesrecht, nu Kies een Vrouw.

 

Na 100 jaar hebben we veel bereikt maar nog steeds is het aantal vrouwen in besluitvormende functies laag. Eén van die besluitvormende functies is de Tweede Kamer. We kunnen met zijn allen door strategisch te stemmen meer vrouwen in de Tweede Kamer krijgen. Hoe? Zie hier

 |  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 9 februari 2017 | Laatste bewerking: 9 maart 2017
Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
    ZijAc 
  
 EZVN   PPW 
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
 EZVN 
  
 PPW 
  
 ZijAc