Ga naar homepage
#caption
#caption
Projecten > 15 maart naar de stembus. Kies een Vrouw

Op 15 maart 2017 mogen we weer naar de stembus. En dat gaan we ook - hopenlijk massaal - doen. Daartoe verplicht ons de strijd die Aletta Jacobs en de haren hebben gestreden om voor vrouwen het stemrecht te verkrijgen. En als je dan toch naar de stembus gaat, stem dan op een vrouw. Want het aandeel vrouwen in de Tweede Kamer doet nog geen recht aan de gewenste 50/50 man/vrouw-verhouding.

De globale cijfers: Er zijn op dit moment 56 vrouwelijke Tweede Kamerleden, dat is 37%. Het aandeel vrouwen in de Tweede Kamer is sinds 2012 afgenomen. In 2012 was het aantal vrouwelijke Tweede Kamer leden 58, dat was 39%. In 2010 was het aantal vrouwelijke Tweede Kamer leden 64, dat was 43%.

 

Bij de Tweede Kamer verkiezingen van 2012 was het aantal voorkeurstemmen dat nodig was om verkozen te worden een kwart van de kiesdeler, dwz. 15.708 stemmen. Dat is bij deze verkiezing geen enkele vrouw gelukt. Alle partijen krijgen wel  -vaak aanzienlijk- meer voorkeurstemmen op vrouwen dan op mannen. Helaas komen die vooral bij de hoger geplaatste vrouwen terecht, die door hun plaats toch al waren gekozen. Kies strategisch! Stem op een vrouw op de zogenoemde wip positie zodat zij toch in de Tweede Kamer komt.


 IK KIES EEN VROUW...

... omdat het democratisch is.

Uit democratisch oogpunt zou het terecht zijn als vertegenwoordigers voor ruim de helft uit vrouwen zouden bestaan.

Dorenda Gerts, Voorzitter Nederlandse Vrouwen Raad


... omdat vrouwen zichtbaar moeten zijn als bestuurders van dit land.

Voor het doorbreken van stereotypering is het voor alle generaties belangrijk om een diversiteit aan zichtbare rolmodellen te hebben waaraan ieder kind zich kan spiegelen. Meer diversiteit in de bestuurslagen is daarom erg belangrijk.

Anouk Creusen, Vice-voorzitter Nederlandse Vrouwen Raad


... Ik kies een vrouw en dus voor een politieke machtsbalans!

na 100 jaar kiesrecht zijn vrouwen, die 50% van de bevolking uitmaken,  nog steeds niet evenwichtig vertegenwoordigd in alle lagen van de politieke besluitvorming. Nog eens 100 jaar wachten is geen optie!

Christine Nanlohy, Commissie BB Nederlandse Vrouwen Raad


Anneke van Veen... omdat bekwaamheid nog steeds het uitgangspunt is.

Als een vrouw een hoge functie bereikt dankzij, bijvoorbeeld positieve discriminatie of vrouwenquota, wordt zij vaak een 'excuustruus' genoemd. Onzin natuurlijk. Gelijke bekwaamheid is altijd minimaal het uitgangspunt. Bij onze actie, Kies een vrouw, gaan we dan ook uit van de grote hoeveelheid uiterst capabele vrouwen die op de verschillende kieslijsten staan.

Anneke van Veen, oud Vice-voorzitter Nederlandse Vrouwen Raad

... omdat een evenwichtige balans van de machtsverdeling en machtsverhouding in de politiek niet vanzelfsprekend is.

Door op een vrouw te stemmen komen wij een stap dichterbij en kunnen wij het ‘intrinsieke’ verschil maken


Wazna Hamidullahkhan, Penningmeester Nederlandse Vrouwen Raad


... omdat rolmodellen overal nodig zijn!

Rolmodellen zijn overal nodig, ook en zelfs juist in de politiek.
"You can't be what you can't see"


Roséanne Aukes, Communicatiemedewerker Nederlandse Vrouwen Raad


... omdat de politieke invloed van vrouwen een enorme boost kan gebruiken

Internationaal lopen we daar als Nederland in achter. Op lokaal en landelijk niveau schieten politieke partijen nog steeds tekort als het gaat om de representatie van vrouwen in de politiek.

Jamila Aanzi, Vrouwenvertegenwoordiger 2017


... omdat divers samengestelde organisaties beter functioneren.

Mannen die nu in topposities zitten, moeten zich er nog meer van bewust worden dat diversiteit echt werkt en dat het een nuttig en noodzakelijk onderdeel is van de transformatieslag die gemaakt moet worden.

Herman Wijffels, Woman Capital: Zeven topmannen over vrouwen aan de top

... omdat we gelijkheid af moeten dwingen.

We hebben niet het eeuwige leven. Ik heb geconcludeerd dat als we alleen stréven naar gelijke verhoudingen, het te lang duurt. Je moet het afdwingen.

Neelie Kroes (bron: Inforeeks NVR, april 2009)


... omdat vrouwen andere accenten leggen.

Steeds meer wordt onderkend dat besturen van organisaties en bedrijven en politieke organen beter functioneren als ze divers zijn samengesteld. Vrouwen zijn niet beter dan mannen maar hebben andere eigenschappen en leggen andere accenten dan mannen.

Lotte Wouters, oud Beleidsmedewerker NVR... omdat vrouwen gevochten hebben om te mogen stemmen.

Het uitbrengen van een stem is een recht. Een recht waarvoor vrouwen als Aletta Jacobs eind 19e eeuw hebben moeten strijden.

 

 


 

 


MEER CIJFERS

Tweede Kamer
In 1917, nog voordat vrouwen stemrecht kregen (1919), is in de Grondwet opgenomen dat ook vrouwen verkiesbaar zijn. In 1918 werd de eerste vrouw gekozen in de Tweede Kamer, Suze Groeneweg van de SDAP.

 

In 1922 steeg het aantal vrouwen tot zeven (van de 100), maar de jaren daarna daalde het aantal weer. Ook na de uitbreiding van het ledental naar 150 (in 1956) bleef het aantal lange tijd rond de 13. Pas na 1977 is er sprake van een stijging van circa 20 naar rond de 40 (in 1991). De mijlpaal 50 (eenderde van het totaal) werd op 15 april 1997 bereikt. Het aantal vrouwen in de Tweede Kamer is op dit moment (2016) 57, dat is 38%. Dit percentage zit nog ver van de helft verwijdert en is de laatste jaren gedaald.  In 2012 was 39% vrouw. Het hoogste percentage vrouwen in de Tweede Kamer werd bereikt op 12 mei 2010, er zaten toen 64 vrouwen, dat is 43%.
 

Provinciale Staten
 In 2005 bedroeg het aandeel vrouwelijke statenleden 28,1%. Na de verkiezingen van 2007 steeg dit aandeel tot 36%. Inmiddels is het aandeel teruggelopen naar 34,5% in 2012 (na de verkiezingen van 2011) en naar 31,8% in 2014.

Naar de stand in 2014 heeft de provincie Noord-Holland met 41,8% het hoogste aandeel vrouwelijke statenleden. Zeeland heeft met met 15,4% het laagste aandeel vrouwelijke statenleden.
Van de politieke partijen heeft GroenLinks met 43,8% in 2014 het hoogste aandeel vrouwelijke statenleden, gevolgd door D66 en de PvdA. De PVV heeft met 20% het laagste aandeel vrouwelijke statenleden.
Lopende de periode neemt het aandeel vrouwelijke statenleden af. Dit geldt met name voor de partijen D66 en ChristenUnie, maar dit is ook zichtbaar bij andere partijen. De verklaring daarvoor kan zijn dat verhoudingsgewijs meer vrouwen dan mannen aftreden en dat zij dan ook relatief vaker door mannen worden vervangen.

Gedeputeerde Staten
Was in 2005 18,8% van de gedeputeerden vrouw, in 2007 is dit 30,4%. Na de verkiezingen van 2011 is dit percentage in 2012 weer iets teruggelopen naar 29,3%. Het aandeel vrouwen is in 2014 nog verder teruggelopen tot 28,8%.

Naar de stand in 2014 heeft de provincie Fryslân in 2014 met 60% het hoogste aandeel vrouwelijke gedeputeerden, terwijl de provincies Zeeland en Limburg geen vrouwelijke gedeputeerden hebben in 2014
GroenLinks heeft in 2014 met een aandeel van 100% de meeste vrouwelijke gedeputeerden, daarna gevolgd door D66, PvdA, VVD en CDA. De PVV, de ChristenUnie en de niet-landelijke partijen hebben geen vrouwelijke gedeputeerden in 2014. 

Commissarissen van de Koning
Onder CdK’s levert de man-vrouwverdeling al jarenlang een nogal eenzijdig beeld op. In de periode vanaf 2008 tot 2014 schommelt het aantal vrouwelijke commissarissen tussen de 1 (8%) en 2 (afgerond 17%). In 2014 is het aantal vrouwelijke CdK’s beperkt tot één, te weten mevrouw Bijleveld (Overijssel).

Algemeen bestuur Waterschappen
In de periode 2010 tot en met 2014 is het percentage vrouwen in de algemene besturen van de waterschappen licht gestegen van 19% in 2010 via 20% in 2012 naar 21% in 2014. 

Dagelijks Bestuur Waterschappen
In 2014 is het aandeel vrouwen in de dagelijkse besturen met 15% weer gelijk aan dat in 2010.

Voorzitters Waterschappen
Onder de 23 waterschapsvoorzitters zijn momenteel 4 vrouwen. Dit betekent een aandeel van 17%. In 2012 was dat 12% en in 2010 8%.

 

 

U kunt meehelpen om de campagne Kies een Vrouw onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld door onze banner op uw website te plaatsen of mee te sturen met uw mail.

Download een van de banners voor uw mail en website

 |  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 16 januari 2017 | Laatste bewerking: 7 maart 2017
Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact