Ga naar homepage
#caption
De NVR bestaat 120 jaar!
#caption
De NVR bestaat 120 jaar!
Lidorganisaties > Toekenning subsidie provincie voor Vrouwenplatform Carree voor DNT

Van onze lidorganisatie Vrouwenplatform Carree Overrijssel:

 

Woensdag 28 september jl. was het feest bij Vrouwenplatform Carree Overijssel. Tijdens de Provinciale Statenvergadering is het Provinciale plan Sociale Kwaliteit 2016-2019 unaniem door de Provinciale Staten Overijssel aanvaard.

Onze gezamenlijk ingediende aanvraag d.d. 1 juli 2016 voor subsidie voor De Nieuwe Toekomst is onderdeel van het bijbehorende uitvoeringsprogramma van dit beleidsplan.

 

Een mijlpaal voor het project De Nieuwe Toekomst in Overijssel!

 

Vrouwen uit de 16 gemeenten (Zwolle, Twente-Samen 14 en Zwartewaterland) die met ons de aanvraag hebben ondertekend kunnen de komende jaren op ons rekenen.

 

Dit betekent dat er een cofinanciering toegekend is aan Vrouwenplatform  Carree over een periode van 3 jaar (2017-2019). Vrouwenplatform Carree heeft  de betrokken Provinciale ambtenaren bedankt voor hun begeleiding en inzet de afgelopen maanden. Zij spraken hier voor hun waardering uit en wensen ons een goede uitvoering toe.

 

Vrouwenplatform Carree ziet uit naar de uitvoering en is uiteraard ontzettend blij dat De Nieuwe Toekomst een toekomst heeft.

 

Voor meer informatie over De Nieuwe Toekomst en het starten van een project De Nieuwe Toekomst in uw centrumgemeente is op te vragen bij de Nederlandse Vrouwen Raad info@de-nvr.nl of Federatie Opvang info@opvang.nl|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 25 oktober 2016 | Laatste bewerking: 15 november 2016
Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact