Ga naar homepage
#caption
Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018
#caption
Vrouwenvertegenwoordiger Willemien Koning in NY bij de CSW
Internationaal > Voortgang schaduwrapportage CEDAW

Voortgang Schaduwrapportage

Op 7 maart jl. vond de pre-sessie van CEDAW plaats in Geneve. Namens het Netwerk VN-Vrouwenverdrag zijn Leontine Bijleveld, Petra Snelders en Hellen Felter hiernaartoe geweest. Hun inbreng is hier te lezen. Voor het College Rechten van de Mens waren Ineke Boerefijn en Kathalijne Buitenweg in Geneve.
Op 9 maart publiceerde het CEDAW-Comite haar List of issues: de vragen aan de Nederlandse regering naar aanleiding van het regeringsrapport, de schaduwrapportages van het Netwerk en het College Rechten van de Mens, en de pre-sessie. Verschillende onderwerpen uit de Schaduwrapportage 1.0 van het Netwerk komen terug in de List of issues. Bijvoorbeeld: de maatregelen ter opvolging van de klachtuitspraak van CEDAW aangaande zwangere zelfstandigen, de stand van zaken met betrekking tot het platform vrouwen en media, maatregelen tegen huwelijks dwang en huwelijkse gevangenschap, nadere informatie over de (bevordering van) participatie van vrouwen in de top van de universiteit (incl. toename aantal vrouwelijke hoogleraren), verbetering van de positie van huishoudelijk personeel, de gender inpact van de wijzigingen in de Wmo/thuiszorg. De List of Issues is hier te vind en.

 

Nu de CEDAW Pre-sessie achter de rug is en CEDAW de List of Issues heeft gepubliceerd, is fase 2.0 van het schaduwrapportage proces aangebroken. Tijdens deze fase wordt een tweede versie van het Schaduwrapport samengesteld voor de CEDAW sessie die dit najaar zal plaatsvinden: de zgn. ‘Constructive Dialogue’ tussen regering en Comité. Het Netwerk heeft tevoren kort spreektijd om een toelichting op de schaduwrapportage geven.

 

Het kernteam dat verantwoordelijk is voor de schaduwrapportage 2.0 bestaat uit: Alicia Dibbets, Ines Orobio de Castro, Leontine Bijleveld, Marjan Wijers en Petra Snelders.
In mei zal dit kernteam een concept inhoudsopgave maken (inclusief de onderwerpen uit de List of issues). Op basis hiervan moet samen met het Netwerk, de ondertekenaars van de Schaduwrapportage 1.0 en andere betrokken NGOs een keuze worden gemaakt welke onderwerpen we in de schaduwrapportage aan de orde willen stellen. In de schaduwrapportage moet ook een reactie worden opgenomen op de antwoorden van de regering op de vragen in de List van issues.
Omdat het CEDAW-Comité een strikt maximum heeft van 20 pagina’s zal goed overwogen moeten worden welke onderwerpen we prioriteit willen geven. Een criterium voor het wel of niet opnemen van onderwerpen is of er NGOs zijn die met een eventuele aanbeveling van CEDAW aan de slag willen/kunnen gaan. Het betekent ook dat we niet alle onderwerpen uit 1.0 weer opnieuw zullen herhalen, maar zullen zoeken naar slimme manieren om te verwijzen.
Uiterlijk eind juni zal het eerste concept van de schaduwrapportage klaarliggen om terug te koppelen aan de betrokken NGOs. Voor die tijd zal het kernteam nog met verschillende betrokken NGOs contact hebben voor feedback op de concept-teksten over ‘hun’ onderwerpen. De schaduwrapportage moet in september naar het CEDAW Comité worden verzonden.|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 27 mei 2016 | Laatste bewerking: 18 juli 2016
Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact