Ga naar homepage
#caption
De NVR bestaat 120 jaar!
#caption
Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018
Internationaal > De overeengekomen conclusies van CSW60

Van 14 tot en met 24 maart 2016 vond de 60e zitting plaats van de Commission on the Status of Women (CSW). CSW is het VN-orgaan dat zich bezighoudt met vrouwenrechten en gendergelijkheid en het hoogste internationale overlegorgaan over de rechten van vrouwen wereldwijd. Het thema van dit jaar was ‘Vrouwen empowerment en de link met duurzame ontwikkeling’.

 

De belangrijkste uitkomst van de CSW zijn de overeengekomen conclusies, de Agreed Conclusions, over het thema van elk jaar. De Agreed Conclusions bevatten een analyse van het thema en een reeks concrete aanbevelingen voor overheden, internationale organisaties, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. De Agreed Conclusions van dit jaar drukken de sterke inzet uit van lidstaten om prioriteit te geven aan gendergelijkheid, zoals opgenomen in de 2030 agenda voor duurzame ontwikkeling. De commissie heeft de overheden verzocht samenhangende strategieën voor duurzame ontwikkeling voor gengergelijkheid en empowerment van vrouwen te ontwikkelen.

 

Lees hier de Agreed Conclusions van CSW60|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 20 mei 2016 | Laatste bewerking: 7 juli 2016
Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact