Ga naar homepage
#caption
#caption
Onderwerpen > Vrouwenquotum


Brexit brengt Europese quotarichtlijn dichterbij
Er is momenteel weer discussie over de man-vrouwverhouding bij bestuurders en commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen. Onze deskundige Mirella Visser schreef hierover een opiniestuk. Meer informatie...
5000 bedrijven aan de lat voor 30% streefcijfer vrouwen aan top
Alle 5000 Nederlandse bedrijven die onder net verlengde Wet bestuur en toezicht vallen moeten aan de slag om meer vrouwen in de top van hun bedrijf te krijgen, om zo het streefcijfer van 30% te halen. De NVR ondersteunt deze actie van minister Bussemaker. Meer informatie...
Steefcijferwet m/v verlengd
Op 19 januari 2017 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ter verlenging van de zogenaamde ‘streefcijferwet’ als hamerstuk aangenomen, zonder discussie of debat. Meer informatie...
Is geld voor meer vrouwelijke hoogleraren tegen de grondwet?
Minister Bussemaker stelt geld beschikbaar voor de aanstelling van extra vrouwelijke hoogleraren. Filosoof Sebastien Valkenberg stelt dat deze aanpak in strijd is met artikel 1 van de grondwet. Is dat wel zo? De stellingdames zochten het uit. Hier alles op een rijtje. Meer informatie...
De overheid haalt het streefcijfer van vrouwen in topfuncties
Bij de rijksoverheid is nu meer dan 31% van de topambtenaren vrouw. Ze halen daarmee het streefcijfer van 30% vrouwen in topfuncties. De doorstroming van vrouwen naar de top kan beter. Meer informatie...
Nieuwe app - Navigeren naar de top - werkt contraproductief
Volgens Mirella Visser, oprichter van het Centre for Inclusive Leadership en lid van de NVR Deskundigenpool, is de online tool Navigeren naar de Top die minister Bussemaker onlangs lanceerde contraproductief, een mis-app. Meer informatie...
Online tool maakt vacatures in Nederlandse boardrooms zichtbaar
Een nieuwe online tool gaat de vacatures die komende jaren ontstaan in de raden van bestuur en raden van commissarissen van Nederlandse bedrijven transparanter maken. Meer informatie...
Verlenging wettelijk streefcijfer m/v in bestuur ondernemingen
Het kabinet handhaaft het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van zetels tussen mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Meer informatie...
Nederland bekommert zich niet om topvrouwen
De huidige aanpak om vrouwelijk talent beter te benutten is symboolpolitiek, aldus Linda Senden en Mirella Visser in NRC. Mirella Visser is o.m. lid van de Deskundigenpool van de NVR. Meer informatie...
NVR inbreng voor Algemeen Overleg Emancipatie
In een brief aan de Vaste Kamercommissie voor OCW pleit de NVR voor een krachtdadiger beleid voor meer vrouwen aan de top. De brief dient als inbreng voor het AO Emancipatie met minister Bussemaker op 10 februari. Meer informatie...
Trio Verklaring Gendergelijkheid
Nederland heeft als EU voorzitter samen met Slowakije en Malta de Verklaring Gendergelijkheid ondertekend en gepubliceerd. Hieruit blijkt dat het women on boards dossier is doorgeschoven naar Malta. Meer informatie...
Onderzoek database topvrouwen
Eind 2015 heeft OCW onderzoek gedaan onder de vrouwen die in de database Topvrouwen.nl staan. Met dit onderzoek is o.a. in kaart gebracht wat er volgens de vrouwen nodig is om het doel: meer vrouwen naar de top, te bereiken. Meer informatie...
Beantwoording Kamervragen niet halen streefcijfers voor topvrouwen
Antwoorden van minister Bussemaker op schriftelijke vragen van de Kamerleden Grashoff en Voortman over bedrijven die de streefcijfers voor topvrouwen niet halen. Meer informatie...
NVR uit teleurstelling over uitkomst EPSCO vergadering
In een brief aan ministers Asscher en Bussemaker heeft de NVR haar teleurstelling laten blijken over de uitkomst van de vergadering van de EU Raad van ministers van Sociale Zaken waarin opnieuw geen consensus is bereikt over de quota richtlijn. Meer informatie...
Opnieuw blokkerende minderheid in EU Raad van Ministers voor quota-richtlijn
Op 7 december hebben de EU Ministers van Sociale Zaken opnieuw geen consensus bereikt over het voorstel voor een quota-richtlijn. Dit betekent dat de onderhandelingen nu verder zullen gaan onder het Nederlandse voorzitterschap van de EU dat per 1 januari 2016 ingaat. Meer informatie...
Reactie Bussemaker op Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2015
Minister Bussemaker heeft op verzoek van de Vaste Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer gereageerd op de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2015. Ook geeft zij in haar brief aan de Kamer een overzicht van het aantal vrouwen in de top van de (semi)publieke sector. Meer informatie...
Bussemaker zet stimuleringsbeleid zelfregulering vrouwen aan de top voort
Om een quotum te voorkomen, wil minister Bussemaker maximaal inzetten op het stimuleren van zelfregulering door de inzet die zij eerder al samen met de voorzitter van VNO-NCW heeft ontwikkeld, voort te zetten en te intensiveren. Meer informatie...
Antwoord op Kamervragen over niet halen streefcijfer vrouwen in top van bedrijven
In antwoord op Kamervragen geeft minister Bussemaker aan dat aandacht voor vrouwen in de top van bedrijven nodig is en blijft, en dat zij dit najaar komt met volgende stappen en maatregelen op het terrein van m/v diversiteit. Meer informatie...
NVR pleit nogmaals voor bindend vrouwenquotum
In een brief aan ministers Asscher en Bussemaker pleit de NVR er nogmaals voor om hun bezwaar tegen de Europese ontwerprichtlijn voor een vrouwenquotum te laten vallen. Eerder dit jaar deed de NVR al eenzelfde beroep op de bewindslieden. Meer informatie...
Female Board Index: geen enkel bedrijf voldoet aan streefgetal van 30 % vrouwen aan de top
Van de 84 beursgenoteerde bedrijven die voor de Female Board Index onderzocht zijn. voldoet geen enkel bedrijf aan het Nederlandse streefgetal van 30% vrouwen in de Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen. Meer informatie...
NVR tegen minister Asscher: Houdt Europese richtlijn voor vrouwenquotum niet langer tegen
De NVR spreekt zich uit voor een vrouwenquotum en vraagt minister Asscher een positieve stem uit te brengen voor de EU ontwerprichtlijn waarmee zo’n quotum wordt opgelegd. 'De vrouwen van Nederland hebben lang genoeg gewacht op het eigen initiatief van ondernemingen om minimaal 40% vrouwen in hun top op te nemen.' Meer informatie...
Agnes Jongerius: meer vrouwen aan de top ook Europese zaak
Meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven is ook een Europese zorg. Quota kunnen daarbij een goed hulpmiddel zijn, aldus europarlementariër Agnes Jongerius in reactie op het debat in het Europees Parlement over het versterken van de rol van vrouwen in het bedrijfsleven. Meer informatie...
Europese Commissie kan door met vrouwenquota in top bedrijfsleven
In november 2013 ging het Europarlement akkoord met het wetgevend voorstel van Eurocommissaris Reading voor 40% vrouwe in de top van het bedrijfsleven. Meer informatie...
Krappe meerderheid tegen sancties op vrouwenquotum
N.a.v. het debat in het Europarlement in september 2013 vroeg Vrouwen van Nu aan de bezoekers op haar website: Bent u voor of tegen sanctionering op quota voor vrouwen in topposities? Een krappe meerderheid 51%) stemde tegen. Meer informatie...
NVR luidt de noodklok over aantal vrouwen in besluitvormende functies
De NVR luidt de noodklok! Na 7 jaren van geringe groei daalt het aantal vrouwen in raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen. De NVR heeft daarop besloten een brief te sturen naar minister Bussemaker en minister Asscher met een oproep tot actie. Meer informatie...

|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 15 mei 2015 | Laatste bewerking: 12 januari 2016
Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact