Ga naar homepage
#caption
#caption
Lidorganisaties > Lidorganisaties - B

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z 
 

Bahá'i Vrouwenforum Nederland
Het Bahá'í Vrouwenforum Nederland bevordert het beginsel dat opvoeding voor zowel het individu als de samenleving van buitengewone betekenis is. Het Bahá'í Vrouwenforum moedigt vrouwen aan actief gebruik te maken van hun bestaande kansen op ontwikkeling; moedigt mannen aan vrouwen te stimuleren gebruik te maken van hun gelijke kansen op ontwikkeling; en moedigt vrouwen en mannen aan met elkaar als gelijkwaardige partners voor de eenheid van de mensheid en wereldvrede werkzaam te zijn.
E-mail : vrouwenforum@bahai.nl
Website : bahaivrouwenforum.nl

 

Business and Professional Women The Netherlands (BPW)
Business and Professional Women the Netherlands, onderdeel van een wereldwijd vrouwennetwerk, ondersteunt en stimuleert vrouwen met een eigen bedrijf of die in loondienst werken door bevordering van onderlinge waardering en vergroting van kennis, kunde en samenwerking; door uitwisseling van kennis, ideeën en ervaringen; door het leggen en onderhouden van contacten tussen werkende vrouwen in de gehele wereld; door het bewerkstelligen van gelijke kansen en gelijkwaardige posities op alle gebieden en niveaus van de maatschappij; en door het beïnvloeden van politieke beslissingen op nationaal en internationaal niveau.
E-mail : kantoor@bpwnl.nl
Website : www.bpwnl.nl/|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 7 januari 2007 | Laatste bewerking: 20 juli 2017
Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact