Ga naar homepage
#caption
#caption
Standpunten > Reactie vrouwenorganisaties op Kamerbrief Asscher over Arbeid & Zorg

De Nederlandse Vrouwen Raad heeft op 4 februari 2014, samen met FNV Vrouw, de samenwerkingsverbanden van het Landelijk Overleg Minderheden, en WOMEN Inc, een brief gestuurd aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de brief reageren de organisaties op de brief van Asscher van 12 december 2013 aan de Tweede Kamer, waarin hij de resultaten meldt van de Arbeid & Zorg Top die 18 november 2013 werd gehouden. 

In hun gezamenlijke reactie dringen de organisaties er bij de minister onder meer op aan dat de overheid expliciet en ondubbelzinnig de economische onafhankelijkheid van vrouwen bevordert. De organisaties vinden het een taak van de overheid om heldere voorwaarden te scheppen voor iedere volwassene om betaald werken en zorgen voor anderen met elkaar te kunnen combineren, onafhankelijk van de gezinssituatie.

De organisaties pleiten ook voor een meer gendersensitief overheidsbeleid. Dit betekent dat voorgenomen overheidsmaatregelen ook worden geanalyseerd vanuit het perspectief van mogelijke implicaties specifiek voor vrouwen. 

Zie de volledige tekst van de brief aan Asscher >>

Bij de Arbeid & Zorg Top in november vorig jaar waren de NVR en andere vrouwenorganisaties aanwezig. Ook daar hebben zij hun standpunten al ingebracht over het voor een betere combinatie van arbeid & zorg gewenste beleid .Nu de resultaten van deze bijeenkomst op papier staan en naar de Tweede Kamer zijn gestuurd, vinden de organisaties het belangrijk nogmaals op een paar hoofdpunten te reageren.

 

 

 |  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 4 februari 2014 | Laatste bewerking: 9 mei 2015
Donaties
NVR
Lidorganisaties
Eerste vrouwen

Activiteiten
Projecten
Standpunten

Onderwerpen
Internationaal
Onze vrouw in NY

Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact