Ga naar homepage
#caption
De NVR bestaat 120 jaar!
#caption
Internationaal > EIGE rapport over Vrouwen in de media in EU-lidstaten

Het European Institute for Gender Equality (EIGE) heeft het rapport ‘Advancing gender equality in decision-making in media organisations’ gepubliceerd.  .   

In het rapport worden betrouwbare en vergelijkbare EU-brede gegevens gepresenteerd over vrouwen en mannen op besluitvormende posities in media organisaties. In het rapport worden tevens indicatoren geïntroduceerd voor het monitoren in de EU-lidstaten van de implementatie van afspraken over Vrouwen en Media uit het Beijing Platform for Action. 

De analyse van EIGE laat zien dat vrouwen nog steeds significant in de minderheid zijn op besluitvormingsposities in de media sector in de (27) EU lidstaten. Vrouwen bezetten slechts 22% van de strategische besluitvormingsposities bij de publieke media en slechts 12% bij de private media organisaties. In de besturen van media organisaties maken vrouwen slechts 25% uit van alle leden.

Op basis van dit rapport heeft de EPSCO Council (Raad Werkgelegenheid, Sociaal beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken) conclusies aanvaard over ‘Advancing Women’s Roles as Decision-Makers in the Media’, en lidstaten opgeroepen actief maatregelen te nemen om gendergelijkheid op alle niveaus te bevorderen, inclusief de bevordering van vrouwen op besluitvormingsposities in de media sector.

Zie ook het verslag van de Gender Equality Conference Media & the Image of Women die de Raad van Europa i.s.m. het Ministerie van OCW/DE op 4 en 5 juli 2013 organiseerde.|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 23 juli 2013 | Laatste bewerking: 6 december 2013
Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact