Ga naar homepage
#caption
De NVR bestaat 120 jaar!
#caption
De NVR bestaat 120 jaar!
NVR > Algemene Ledenvergadering

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de NVR. Mnimaal twee maal per jaar komen de speciaal daarvoor aangewezen afgevaardigden van de lidorganisaties in vergadering bijeen. 
Het bestuur legt aan de Algemene Vergadering de begroting en het werkplan voor van het komend jaar en de jaarrekening en het verslag van het afgelopen jaar. Ook nieuwe lidmaatschappen en benoemingen in het bestuur worden in de Algemene Vergadering vastgesteld. AV VERSLAGEN

Verslag AV 19 november 2015

De NVR was voor haar Algemene Vergadering op 19 november 2015 te gast in de mooie vergaderzaal van IHLIA op de 6e verdieping van de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. Lees verder >>

Verslag AV 21 mei 2015
Drie nieuwe bestuursleden werden voorgedragen in deze Algemene Vergadering: Josette Dijkhuizen, Wazna Hamidullahkhan en Saideh Hashemi. De aanwezige afgevaardigden gingen met applaus akkoord met hun benoeming. Lees verder >>
Tijdens deze Algemene Vergadering werden ook drie nieuwe lidorganisaties verwelkomd: African Sky, Steunpunt Studerende Moeders en Respect Women. Lees verder >>

Verslag AV 20 november 2014
Voor de Algemene Vergadering van 20 november 2014 had de NVR de beschikking over de mooie en moderne raadszaal in het gebouw van de FNV in Amsterdam-Sloterdijk. De vergadering was druk bezocht. Naast vertegenwoordigers van de lidorganisaties waren ook enkele leden van de NVR deskundigenpool aanwezig. 
Lees verder >>

Verslag AV 22 mei 2014
M.i.v. de Algemene Ledenvergadering van 22 mei 2014 beschikt de NVR niet alleen over een voltallig, maar ook over een uitgebreider bestuur. Marike Abel werd als bestuurslid benoemd ter opvolging van Annie Kamp die tijdens de AV van november 2013 afscheid nam. Daarnaast trad ook Anke Vervoord toe tot het NVR-bestuur. Ook het bestand van lidorganisaties werd uitgebreid. De NVR verwelkomde de Wijze Ouwe Wijven uit Amsterdam als nieuw lid. Lees verder >>

Verslag AV 21 november 2013
Er moesten heel wat extra stoelen worden aangesleept in de mini-aula van het Museon waar op 21 november 2013 de Algemene Vergadering van de NVR werd gehouden. Zo druk was het. Maar het was dan ook een bijzondere vergadering. De vergadering markeerde niet alleen het 115 jarig bestaan van de NVR, maar was ook de laatste AV onder het voorzitterschap van Dieny Scheffer. Zij nam na 2 bestuursperioden afscheid. Dorenda Gerts werd als nieuwe voorzitter voorgesteld en bij acclamatie verkozen. Lees verder >>

Verslag AV 30 mei 2013
Belangrijkste onderwerp van gesprek tijdens de Algemene Vergadering van 30 mei 2013 was de strategie van de NVR voor 2013 en komende jaren. Lees verder >>

Verslag AV 22 november 2012
In de najaarsvergadering van de NVR lag het Activiteitenplan 2013 voor en de bijbehorende begroting. De komende Vrouwenvertegenwoordiger stelde zich voor en de gaande vertelde hoe het was in New York. En natuurlijk kwamen er meer interessante zaken aan de orde. Lees verder >>

Verslag AV 31 mei 2012
Op de voorjaarsvergadering werd de jaarrekening en het jaarverslag van 2011 vastgesteld. Tevens werd de stand van zaken besproken van de begroting 2012 en de uitvoering van het werkplan 2012/2013. Lees verder >>

Verslag 17 november 2011
Belangrijke agendapunten waren tijdens deze najaarsvergadering uiteraard het werkplan en de begroting voor 2012. Beide werden accoord bevonden met de kanttekening dat nog aanvullende projecten nodig zijn om de begroting sluitend te krijgen. Lees verder >>

Verslag AV 26 mei 2011
Het was een druk bezochte Algemene Vergadering die de NVR op 26 mei 2011 in Amersfoort organiseerde. De jaarrekening en het jaarverslag werden vastgesteld. De stand van zaken van de uitvoering van het werkkader voor 2011 werd besproken en er werd verslag gedaan van de activiteiten op de verschillende themavelden van de NVR. Lees verder >>Oudere AV-verslagen:
19 november 2009
14 mei 2009
20 november 2008
22 mei 2008

 

 


Verslag Algemene Ledenvergadering november 2017
Zaterdag 25 november was de algemene ledenvergadering van de NVR. De lidorganisaties kwamen bijeen om de stand van zaken bij de NVR te bespreken en de vrouwenvertegenwoordigers officieel te benoemen. Meer informatie...
Verslag Algemene Ledenvergadering 20 mei 2017
In de Christus Triumfatorkerk in Den Haag ontving de NVR op 20 mei 2017 haar lidorganisaties voor de voorjaarssessie van de Algemene Ledenvergadering. Een goed bezochte bijeenkomst waar onder meer een nieuwe voorzitter haar opwachting maakte. Meer informatie...
Algemene Ledenvergadering 21 mei 2016
Op zaterdag 21 mei 2016 was de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vrouwen Raad. De NVR was te gast in Rotterdam in het gebouw van lidorganisatie Dona Daria. Meer informatie...
Verslag Algemene Vergadering 19 november 2015
De NVR was voor haar Algemene Vergadering op 19 november 2015 te gast in de mooie vergaderzaal van IHLIA op de 6e verdieping van de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. Meer informatie...
Drie nieuwe lidorganisaties
Tijdens de Algemene Vergadering van de NVR op 21 mei 2015 werden drie nieuwe lidorganisaties verwelkomd: African Sky, Steunpunt Studerende Moeders en Respect Women. Meer informatie...
Drie nieuwe gezichten in NVR bestuur
Drie nieuwe bestuursleden werden voorgedragen in de Algemene Vergadering van de NVR van 21 mei 2015: Josette Dijkhuizen, Wazna Hamidullahkhan en Saideh Hashemi. Meer informatie...

|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 20 juli 2013 | Laatste bewerking: 16 augustus 2017
Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact