Ga naar homepage
#caption
#caption
Standpunten > Gezamenlijke reactie vrouwenorganisaties op Hoofdlijnenbrief Emancipatie 2013-2016 en vervolgactie

NVR, Atria, Women Inc, Vrouwenpodium, Netwerk VN-Vrouwenverdrag, Samenwerkingsverbanden LOM en Vereniging voor Vrouw en Recht hebben, naast ieders eigen reactie op de Hoofdlijnenbrief Emancipatie 2013-2016, ook een gezamenlijke reactie opgesteld. 

Deze gezamenlijke tekst gaat vergezeld van 3 voorstellen voor moties die Tweede Kamerleden kunnen gebruiken om er een eigen motie van te maken en deze in te dienen. 

Zie de gezamenlijke reactie >>

Vervolgactie gezamenlijke vrouwenorganisaties
N.a.v. het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over de Hoofdlijnen Emancipatie 2013-2016 hebben gezamenlijke vrouwenorganisaties in een brief aan emancipatiewoordvoerders van de Tweede Kamer er op aangedrongen tijdens het afrondende debat het Kabinet te vragen wat de inhoud van de gendertoetsen is die al worden uitgevoerd en hoe deze gendertoetsen worden uitgevoerd. En tevens om de inhoudelijke resultaten van de gendertoetsen voortaan bekend te maken.
Lees verder >>|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 6 juni 2013 | Laatste bewerking: 22 april 2015
Donaties
NVR
Lidorganisaties
Eerste vrouwen

Activiteiten
Projecten
Standpunten

Onderwerpen
Internationaal
Onze vrouw in NY

Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact