Ga naar homepage
#caption
#caption
Internationaal > Internationaal Netwerk

De NVR wordt in haar internationale en Europese inzet mede gevoed door contact met en input uit het Internationaal Netwerk van de NVR. In dit netwerk zijn alle lidorganisaties van de NVR vertegenwoordigd. Het internationale netwerk komt minimaal 1 keer per jaar bij elkaar.

Marietje Schaake, Dieny Scheffer, Marije CornelissenTijdens de bijeenkomst op 11 februari 2013 stond de ontmoeting tussen  vrouwenorganisaties en leden van het Europees Parlement centraal. Gasten vanuit het Europees Parlement waren: Marietje Schaake (D'66) en Marije Cornelissen (GroenLinks). 
Zie het verslag >>
Anneke van Doorne Huiskes (VVAO) en Cecile Greboval, EWL
Hoofdonderwerp van de bijeenkomst op 13 februari 2012 was de European Women's Lobby. Daartoe was Cécile Gréboval, secretaris generaal van de EWL, naar Den Haag gekomen. De NVR verzorgt de nationale coördinatie van/voor de EWL in Nederland. Vanuit de Tweede Kamer waren Ybeltje Berckmoes (VVD) en Magda Berndsen (D'66) aanwezig.
Zie het verslag >> 
Kirsten van den Hul in de AVVN
Tijdens de bijeenkomst op 31 januari 2011 werden de puntjes op de ‘i’ gezet voor de inbreng in de Commission on the Status of Women die gebruikelijk eind februari/begin maart in New York plaatsvindt. Ook kon het internationale netwerk kennis maken met Kirsten van den Hul die in 2011 de Nederlandse vrouwen vertegenwoordigde in de regeringsdelegatie naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
Zie het verslag >>
Marion Minis, Adviescie Internationaal, Rineke van Doorn, bestuur NVR, Marianne Willems, Cie Duurzame Ontwikkeling
Op 8 november 2010 werden, tijdens een eerste bijeenkomst van het Internationale Netwerk na lange tijd, de contouren bepaald voor de internationale inzet van de 'major group' vrouwen. Allen waren het er over eens: er moet meer synergie zijn tussen de verschillende lidorganisaties en hun internationale vertegenwoordigingen, zowel voor wat betreft de Europese inzet als de inzet bij de Verenigde Naties. 
Zie het verslag >> 

 |  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 20 mei 2013 | Laatste bewerking: 5 februari 2014
Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact