Ga naar homepage
#caption
#caption
Maatschappelijke participatie > Pilot De Nieuwe Toekomst

De Nieuwe Toekomst is een project voor vrouwen die na een periode van bedreiging en geweld weer de regie over hun eigen leven terug willen krijgen.

Het project kent 3 belangrijke elementen:

  • Toekomstwerkplaats

In de toekomstwerkplaats gaan de vrouwen werken aan het herontdekken van hun kracht en talenten. Onder begeleiding van twee trainers ontwikkelen zij een nieuw toekomstperspectief dat bij hen past.

  • Coach

Na afloop worden de vrouwen gekoppeld aan een coach die helpt om de eerste stappen naar de nieuwe toekomst te zetten. De (vrijwillige) coaches zijn ervaren leden van de vrouwen-organisaties.

  • Methodiek ontwikkelen

De voortgang en de resultaten worden via metingen bijgehouden. De methodiek voor bevordering van participatie zal, als het succesvol blijkt te zijn, vanaf 2013 worden ingezet op meerdere plaatsen in het land.

Maatschappelijk actief worden
De bedoeling is dat de deelnemers maatschappelijk actief worden en blijven, bijvoorbeeld door het vinden van (vrijwilligers)werk of het volgen van een opleiding. 

Betaalde baan
Een aantal deelnemers, 10 van 18  krijgen de mogelijkheid om een traject van de FNV-Vrouwenbond te volgen dat moet leiden naar een betaalde baan.

Onafhankelijke beoordeeling
Na een jaar  zal door een onafhankelijke organisatie worden onderzocht wat de deelnemers daadwerkelijk zijn gaan doen.

Pilot in Overijssel
Het project start in Overijssel. Annette Eggen gaat de coaches onder de leden van de vrouwenorganisaties in Overijssel werven.

Deelnemers
Deelnemers mogen als slachtoffers van huiselijk geweld niet meer in een acute crisissituatie zitten en moeten gemotiveerd zijn om de volgende stap te zetten.



De deelnemers aan de Toekomstwerkplaats worden door persoonlijke coaches begeleid bij de uitvoering van hun actieplan. Op de foto de coaches van De Nieuwe Toekomst.

Vrouwenplatform Carree heeft een website over het project De Nieuwe Toekomst ingericht: www.denieuwetoekomst.com.

 

NIEUWS*** NIEUWS*** NIEUWS***

Februari 2014 - De Nieuwe Toekomst rolt zich uit…
Na de succesvolle pilot in Overijssel start de NVR samen met de Federatie Opvang 27 februari 2014 de uitrol van het project De Nieuwe Toekomst naar 4 provincies. Lees meer >> 

 



April 2013 - Over voortzetting wordt gesproken
Op 25 april 2013 kwamen vrouwen die hebben deelgenomen aan het pilotproject 'De Nieuwe Toekomst', coaches, trainers, toeleiders, organisatoren en andere belangstellenden bijeen om te praten over mogelijke voortzetting van het project. Lees meer >> 

Januari 2013 - Succes wordt zichtbaar

Het project 'De Nieuwe Toekomst' laat haar eerste successen zien. Drie deelnemers hebben inmiddels vrijwilligerswerk gevonden bij Humanitas en VluchtelingenWerk Overijssel , drie vrouwen zijn begonnen met een opleiding en een vrouw heeft zelfs al een baan! 
Na twee effectemetingen is het voorlopige resultaat positief: het ziet er naar uit dat persoonlijke begeleiding voor de groep vrouwen het verschil maakt! Lees meer>> 

September 2012 - De koppels zijn gemaakt- Nu aan het werk 

Sinds juli vormen 18 vrouwen uit de achterban van het Vrouwenplatform Carree een koppel met een deelneemster van  de Toekomstwerkplaats.  Als coach en coachee werken zij samen aan een nieuwe toekomst. Lees meer>> 
 

Augustus 2012 - Ervaringen
Twee deelnemers die deelnamen in het project De Nieuwe Toekomst en de Toekomstwerkplaat doorliepen schrijven hieronder over hun ervaringen. Lees verder >>

Juni 2012 - Fase 2: ‘Op stap naar werk’

In juni is de tweede module van het project gestart: Op stap naar werk. Deze module wordt ingevuld door FNV Vrouwenbond. 
Lees verder>>
 

Mei 2012 - Trainingen positief afgesloten 

In april en mei 2012 hebben vijf trainingsbijeenkomsten plaatsgevonden met 18 vrouwen. Na afloop keken trainers en deelnemers positief terug op de training.
Lees verder>> 
  April 2012 - Eerste Toekomstwerkplaats van start
Op 16 april is de eerste toekomstwerkplaats in Enschede van het project 'De Nieuwe Toekomst' van start gegaan. Vrouwenplatform Carree is erin geslaagd om 18 enthousiaste deelnemers via de vrouwenopvang, maatschappelijk werk en hulpverlening te werven. Lees verder >>
 

 

Contact
Annette Eggen
Annette Eggen,
Coördinator Overijssel
info@denieuwetoekomst.com | 038 – 421 93 11


Lotte WoutersLotte Wouters,
Projectleider NVR
l.wouters@de-nvr.nl | 070 – 346 9304 | 06 - 13666333

Khadija Nairi
k.nairi@de-nvr.nl
Organisatie
De Nieuwe Toekomst is een gezamenlijk project van NVR, Vrouwenplatform Carree en de FNV Vrouwenbond.

Het project wordt aangestuurd door een Stuurgroep bestaande uit Carlien de Roy van Zuyderwijn (NVR), Willemien Penterman (Carree), Tineke van der Kraan (FNV-VB) en Annie Kamp (NVR).


|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 13 maart 2012 | Laatste bewerking: 7 april 2016
Donaties
NVR
Lidorganisaties
Eerste vrouwen

Activiteiten
Projecten
Standpunten
Onderwerpen
Internationaal
Onze vrouw in NY

Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact