Ga naar homepage
#caption
#caption
NVR > Democratie betekent ook evenredige m/v-vertegenwoordiging in kabinet

De berichten over (de samenstelling van) de nieuwe ministersploeg baren de Nederlandse Vrouwen Raad zorgen. De Raad heeft de formateur dan ook met klem verzocht een evenwichtig kabinet samen te stellen, dat een juiste weerspiegeling van de Nederlandse bevolking is met specifieke aandacht voor een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen.

De NVR spreekt de formateur in een ‘open brief’ aan op de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat, waar hij als leider van de VVD, de partij voor Vrijheid en Democratie, voor staat. Volgens de NVR gaat democratie verder dan kiesrecht, en houdt naast vrijheid van meningsuiting ook een evenredige vertegenwoordiging in publieke functies in die recht doet aan de diversiteit in de samenleving.
De NVR rekent erop dat voornoemde grondbeginselen en het vrouwelijk potentieel terug te vinden zullen zijn in het toekomstige leiderschap van het land.
We weten allemaal waar de eenzijdige samenstelling van bestuurslagen toe leidt: we voelen allen de gevolgen van het incrowd denken en handelen in de financiële sector. Na de economische crisis was het voornemen dergelijke fouten niet meer te maken en de roep om vrouwen om de crisis te helpen bezweren staat ons nog vers in het geheugen. De NVR verwacht daarom geen ‘business as usual’.

De Nederlandse Vrouwen Raad is a-politiek. De NVR is de koepel van 45 vrouwenorganisaties met een achterban van een miljoen vrouwen, dwars door alle geledingen in de samenleving heen en met de verschillende politieke stromingen vertegenwoordigd. NVR en lidorganisaties staan SAMEN en eensgezind voor onze democratische rechtsstaat. Zij verwachten van het leiderschap dat deze zich houdt aan eerdere, ook in internationaal verband, gemaakte afspraken over evenredige vertegenwoordiging. Zij rekenen op 40 % vrouwen in leidinggevende posities en dus ook in het Kabinet, zodat zij gerust kunnen zijn dat democratische beginselen gewaarborgd zijn en polarisatie van meet af aan wordt voorkomen.

Zie de volledige tekst van de brief >>|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 8 oktober 2010 | Laatste bewerking: 3 juli 2015
Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact