Ga naar homepage
#caption
#caption
Internationaal > European Centre of the International Council of Women (ECICW)

In 1961 is het European Centre van de International Council of Women opgericht. De Nederlandse Vrouwen Raad is lid van de ECICW. De ECICW heeft de status van adviesorgaan voor de Raad van Europa en via de ICW ook voor de Verenigde Naties.

23 nationale vrouwenraden zijn lid van de ECICW, waarvan 15 uit landen die deel uit maken van de EU. Als koepelorganisaties vertegenwoordigen zij gezamenlijk tenminste 10 miljoen vrouwen via de 850 bij de koepels aangesloten lidorganisaties.

Doelen van de ECICW zijn:
- de kracht van vrouwen te versterken en hun participatie te vergroten in de besluitvorming op nationaal en Europees niveau;
- mensenrechten te ondersteunen en alle vormen van discriminatie tegen te gaan;
- duurzame ontwikkeling en vrede te bevorderen.  

De ECICW vergadert tweemaal per jaar in een van de Europese landen op uitnodiging van een van de nationale koepels. Een van de onderdelen is altijd een seminar over een relevant (Europees) thema.

Meer informatie: www.ecicw-cecif.com

De NVR wordt in de ECICW vertegenwoordigd door Annelies Pierrot.

In april 2013 vergaderde de ECICW op uitnodiging van de NVR in Nederland. De NVR organiseerde ter gelegenheid daarvan een conferentie over het Nationaal Actieplan 1325. Zie het verslag van het seminar 'Women as Powerful Agents of Peace and Security' dat op 12 april 2013 in de Frederik Kazerne in Den Haag werd gehouden. 
Tijdens haar vergadering op 13 april 2013 in Den Haag bracht de EC ICW een statement uit n.a.v. het seminar.

Tijdens haar vergadering op 2 mei 2014 op Malta bracht de EC ICW een statement uit n.a.v. de situatie in Oekraïne en riep partijen in het conlfict op resoluties 1325 en 2122 van de Verenigde Naties na te leven en vrouwenorganisaties te betrekken in het vredesproces.
  

 |  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 12 mei 2010 | Laatste bewerking: 9 mei 2014
Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact