Ga naar homepage
#caption
#caption
Internationaal > European Women's Lobby (EWL)

De European Women’s Lobby (EWL) is de grootste koepel van vrouwenorganisaties in Europa en vertegenwoordigt meer dan 400 vrouwenorganisaties. De EWL lobbyt binnen de EU voor gelijke rechten voor vrouwen en mannen en verricht activiteiten op projectbasis. De EWL is met name sterk op sociaal-economisch terrein, geweld en mensenhandel (trafficking).
De EWL bestaat uit Nationale Coördinaties van 27 Europese landen en uit 20 Europees georganiseerde vrouwenorganisaties, zoals de Business and Professional Women (BPW) en de International Alliance of Women (IAW).
Het bureau van de EWL is gevestigd in Brussel en telt acht medewerkers. De General Assembly (GA), de algemene ledenvergadering, komt jaarlijks bij elkaar. De Board of Administration (BOA), het algemeen bestuur, komt drie keer per jaar bij elkaar. Daarnaast is er een Executive Board, het dagelijks bestuur.
De landenvertegenwoordigers hebben drie stemmen in de GA, de Europese organisaties één. In de BOA zijn alle landen vertegenwoordigd en acht Europese vrouwenorganisaties.
Aardig om te melden is dat de ECICW aan de wieg stond van de European Women’s Lobby (EWL), ook wel de Europese Vrouwenlobby genoemd.

Meer informatie: www.womenlobby.org. Klik HIER voor de meest recente versie van de EWL nieuwsbrief. Wie de nieuwsbrief op z'n eigen mailadres wil ontvangen kan zich abonneren via de website van de EWL.

Voor Nederland is de NVR de nationale coördinator van de EWL. De NVR heeft twee vertegenwoordigers afgevaardigd naar de EWL: Tonny Filedt Kok en Marion Minis. 


Loud and united: European Women’s Lobby Observatory pleit voor échte verandering
Essa Reijmers is namens de NVR bij de vergadering van de EWL Observatory on Violence Against Women geweest op 8 juni. Lees hier haar verslag Meer informatie...
The Dutch Elections 2017 from a feminist perspective
Vertegenwoordigers van de European Women's Lobby hebben een blogpost geschreven over de Nederlandse verkiezingen. Let op het is in het Engels. Meer informatie...
Rise up against violence! Sign the petition!
Van de European Women's Lobby (EWL). Teken de petitie zodat de Europese Unie iets concreets kan doen om vrouwen en meisjes te beschermen tegen geweld. Petitie en tekst in het Engels. Meer informatie...
Violence against women and girls: will Europe rise up in 2017?
Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. De European Women's Lobby heeft een verklaring naar buiten gebracht over het thema geweld tegen vrouwen. Let op, deze verklaring is in het Engels. Meer informatie...
Competitie HERstory
De NVR is lid van de European Women's Lobby (EWL). Vanuit de EWL is een competitie gestart voor HERstory, verzoek is om quotes over HERstory te delen. Onderstaand bericht is in het Engels. Meer informatie...
EWL boekje "From conflict to peace?" aangeboden aan OCW
Vrijdag 18 november hebben Anke Vervoord en Tonny Filedt Kok namens de NVR het boekje "From conflict to peace? #WomensVoices" overhandigd aan Jacqueline Prins, directeur Emancipatie van OCW. Meer informatie...
Afscheid en opvolging Aleid van den Brink Observatorium EWL
Afgelopen vrijdag 4 november hebben we afscheid genomen van Aleid van den Brink als vertegenwoordiger bij het observatorium van the European Women's Lobby en als lid van de Commissie Beleidsbeïnvloeding en Belangenbehartiging. Essa Reijmers gaat haar opvolgen. Hier een afscheid en een introductie van de dames. Meer informatie...
Verzoek aan Asscher en Bussemaker: pleit in EPSCO voor bindende strategie gelijkheid m/v
De NVR heeft ministers Asscher en Bussemaker verzocht in de vergadering van ministers van Sociale Zaken van de EU te pleiten voor een stevige en door de Europese Commissie vastgestelde strategie voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Deze actie is inmiddels succesvol gebleken. Meer informatie...
Oproep aan Europarlementariers
De European Women's Lobby heeft de leden van het Europees Parlement opgeroepen om het rapport Empowering girls through education in the EU te onderschrijven. Meer informatie...
European Women’s Lobby voor nieuwe strategie gelijkheid M/V
De EWL meldt dat de inzet van de Juncker Commissie op minder wetten en regels mogelijk ook inhoudt dat er geen nieuwe strategie komt voor gelijkheid M/V. De EWL heeft daar formeel en informeel tegen geprotesteerd. Meer informatie...
Annelies Pierrot penningmeester van EWL
Annelies Pierrot Bults is benoemd tot penningmeester van de European Women's Lobby. Annelies is jarenlang penningmeester geweest van de NVR en vertegenwoordigt de NVR nu nog in de European Center van de International Council of Women. Meer informatie...
NVR vertegenwoordiger bij European Observatory on Violence against Women
Aleid van den Brink vertegenwoordigt als deskundige de NVR bij het European Observatory on Violence against Women van de European Women’ s Lobby. Meer informatie...
De AGORA jonge feministen hun eigen versie van de State of the Union
De jonge feministen van de AGORA zomerschool hebben samengewerkt en hun eigen versie geschreven van de State of the Union voor de Europese Unie. Meer informatie...

|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 12 mei 2010 | Laatste bewerking: 4 december 2017
Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact