Ga naar homepage
#caption
#caption
NVR > Werkkader 2010-2011

In het Werkkader 2010-2011 zijn de activiteiten en projecten van de Nederlandse Vrouwen Raad voor deze jaren op hoofdlijnen beschreven. Het Werkkader 2010-2011 is tijdens de Algemene Vergadering van 19 november 2009 aangenomen.

Het Werkkader is een samenvatting van de uitwerking van de Kennis Infrastructuur Emancipatie (KIEm). De NVR is met ingang van 1 januari 2010 opgenomen in de Kennis Infrastructuur Emancipatie van het ministerie van OCW. Dit betekent structureel subsidie vanaf 2010; voor 2010 en 2011 bedraagt de subsidie € 150.000 per jaar.

Naast de structurele subsidie krijgt de NVR eenmalig ondersteuning om het relatiebeheer- en kennissysteem van de NVR, dat door de beperkte financiële middelen van de laatste jaren sterk verouderd is en ook inhoudelijk niet meer up-to-date is, op peil te brengen. Een samenvatting van dit project is aan het Werkkader toegevoegd (bijlage 2).
Tevens is toegevoegd een samenvatting van het project Doorbreek Huiselijk Geweld, dat in oktober 2009 is gestart en doorloopt tot eind 2010 (bijlage 3). Het project Doorbreek Huiselijk Geweld wordt gefinancierd door het ministerie van Justitie.

De projecten die de NVR in 2010 en 2011 in ontwikkeling neemt staan vermeld onder Kerntaak 5 van KIEm: de kraamkamer van projecten.

De NVR heeft in de Kennis Infrastructuur Emancipatie (KIEm) 5 kerntaken
1. Bevorderen van maatschappelijke participatie van vrouwen;
2. Netwerkfunctie;
3. Voeden van beleidsprocessen;
4. Internationale vertegenwoordiging; en
5. Kraamkamer voor projecten.
Deze sluiten aan bij de huidige kerntaken van de koepel zoals vastgesteld in de strategienota Met het Oog op de Toekomst (2005). Voor de omschrijving van deze kerntaken wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van bijlage 1.

Zie het Werkkader 2010-2011 >>
Zie bijlage 1: Wie we zijn >>
Zie bijlage 2: Kennissysteem >>
Zie bijlage 3: Project Doorbreek Huiselijk Geweld >>

 |  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 4 januari 2010 | Laatste bewerking: 4 januari 2010
Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact