Ga naar homepage
#caption
Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018
#caption
Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018
Pers > Vrouwenvertegenwoordiger in regeringsdelegatie naar duurzaamheidstop Rio+20

18 juni 2012 - Jolein Baidenmann gaat als Vrouwenvertegenwoordiger mee in de regeringsdelegatie naar de conferentie van de Verenigde Naties over duurzaamheid die van 20 tot 22 juni 2012 in Rio de Janeiro wordt gehouden. De Nederlandse Vrouwen Raad heeft Jolein voor die functie geselecteerd en voorgedragen.

De Nederlandse Vrouwen Raad heeft Jolein Baidenmann een aantal inhoudelijke punten meegegeven die zij in haar functie als Vrouwenvertegenwoordiger kan gebruiken. Hierin wordt benadrukt dat, hoewel er wereldwijd een bottom up-beweging groeiende is die duurzame initiatieven ontplooit, het ook de taak van de overheid is om de samenleving te stimuleren tot duurzaam leven. Vrouwen als opvoeders en grootste aankopers in gezinnen, dus belangrijke ‘agents of change’, moeten hierin een rol krijgen. Vrouwenorganisaties kunnen een bijdrage leveren o.a. in het bevorderen van de bewustwording.
Bevordering door de overheid van vrouwelijk leiderschap in sectoren die zich met duurzame ontwikkeling bezighouden, is essentieel, evenals de bevordering van actieve participatie van vrouwen en vrouwenorganisaties in de beleids- en besluitvorming over voedsel, voedselzekerheid, en voedselsoevereiniteit.
Zowel hier als in ontwikkelingslanden moeten  vrouwen in staat worden gesteld om zichzelf en hun familie te onderhouden, met gelijkwaardige rechten en posities als mannen.

Zie: Position Dutch Women Representative Rio+20 >>

De Vrouwenvertegenwoordiger heeft in de regeringsdelegatie de status van adviseur. Zij voegt haar genderdeskundigheid en kennis van de praktijk, speciaal van de gevolgen van beleid voor vrouwen, toe aan de delegatie die namens Nederland de onderhandelingen voert. Zij is een belangrijke intermediair naar het NGO-veld en houdt de delegatie bij de les aangaande eerdere afspraken die voor vrouwen van belang zijn.
Na afloop koppelt de Vrouwenvertegenwoordiger haar ervaring en resultaten terug naar vrouwen en hun organisaties in Nederland.

Jolein Baidenmann (38) studeerde af in internationaal en Europees recht. Sinds 2002 werkt ze als adviseur op het gebied van duurzaamheid en internationale samenwerking, en inmiddels is ze is mede-directeur van adviesbureau ISDuurzaam.
Jolein heeft ervaring als Vrouwenvertegenwoordiger bij de voorbereiding van de Commission on Sustainable Development van de Verenigde Naties in februari 2009, en begeleidde in december van dat jaar de Vrouwenvertegenwoordiger naar de Klimaattopconferentie in Kopenhagen.

Jolein Baidenmann zal tijdens haar verblijf in Rio de Janeiro als Vrouwenvertegenwoordiger een weblog bijhouden op de website van de Nederlandse Vrouwen Raad: www.nederlandsevrouwenraad.nl/vrouwenvertegenwoordiger.

De Nederlandse Vrouwen Raad, koepel van 50 vrouwenorganisaties met een gezamenlijke achterban van ca. 1 miljoen vrouwen, werft, selecteert en begeleidt sinds 1946 de Vrouwenvertegenwoordiger naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en naar andere VN-wereldconferenties, zoals de duurzaamheidstop van deze week in Rio de Janeiro.

Rio+20 is een vervolg op de Earth Summit die in 1992 in Rio plaatsvond. In de tussenliggende periode vond in Johannesburg in 2002 de World Summit on Sustainable Development plaats. Nu, 20 jaar na de Earth Summit, komen wereldleiders opnieuw in Rio de Janeiro bij elkaar voor nieuwe afspraken.

Slogan van Rio+20 is: ‘The future we want’. Hoofdthema’s zijn: het creëren van een groene economie, en de versterking of vernieuwing van de internationale instituties voor duurzame ontwikkeling. Doel van de conferentie is om afspraken te maken over: eerlijke banen, duurzame energie, groene steden, voedselzekerheid, veilig water, schone oceanen en een goede voorbereiding op rampen.|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 17 juni 2012 | Laatste bewerking: 26 juni 2012
Donaties
NVR
Lidorganisaties
Eerste vrouwen

Activiteiten
Projecten
Standpunten
Onderwerpen
Internationaal
Onze vrouw in NY

Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact