Ga naar homepage
#caption
Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018
#caption
Pers > Nederlandse Vrouwen Raad maakt huiselijk geweld bespreekbaar

26 maart 2012 – In 2009 begon de Nederlandse Vrouwen Raad met een uniek project: Doorbreek huiselijk geweld – Praat erover! Het project richtte zich op de potentie  die vrouwen hebben om in hun eigen omgeving, als vriendin, buurvrouw, lid van een vereniging etc. huiselijk geweld bespreekbaar te maken. Iedereen kan het zwijgen rondom huiselijk geweld doorbreken. Dat was de boodschap. Bijna 5000 vrouwen hebben deze boodschap actief opgepakt. Op donderdag 29 maart sluit de NVR het project met een landelijk symposium in Utrecht af.
 
Sinds de Nederlandse Vrouwen Raad in 2009 met het project “Doorbreek Huiselijk Geweld – Praat erover!” begon, hebben bijna 5000 vrouwen, afkomstig uit verschillende culturen en sociale gelederen, verspreid over alle provincies van Nederland deelgenomen aan gespreksbijeenkomsten over huiselijk geweld. Veel vrouwen zijn actief in vrouwenorganisaties en hebben huiselijk geweld op hun beurt weer in de eigen organisatie bespreekbaar gemaakt. 
 
Minister lovend over project
Minister Ivo Opstelten was tijdens het overleg in de Tweede Kamer in februari jl. lovend over het project: “De gespreksbijeenkomsten die de NVR in de afgelopen jaren heeft georganiseerd, hadden veel resultaat. Het project heeft een vliegwielfunctie.” Hij benadrukte de functie van preventie bij de aanpak van huiselijk geweld: “Er heerst nog steeds een taboe op dit onderwerp waardoor er niet over wordt gesproken. Dat moet meer boven water komen. Wij willen meer samenhang in de preventieaanpak.”
 
Landelijk symposium
Op donderdag 29 maart organiseert de Nederlandse Vrouwen Raad een landelijk symposium om het project af te sluiten. Het symposium zal worden geopend door minister Opstelten. Het programma omvat verder een presentatie van ervaringsdeskundigen die vertellen over hun persoonlijke strijd tegen huiselijk geweld, Chinese en Molukse vrouwenorganisaties geven een workshop en diverse vrouwenorganisaties wisselen onderling strategieën uit voor gespreksbijeenkomsten rondom huiselijk geweld.
 
Wij verwachten 200 vrouwen en mannen uit heel Nederland om ervaringen met elkaar te delen en inspiratie op te doen om verder met het thema aan de slag te gaan.


|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 4 juni 2012 | Laatste bewerking: 17 juni 2012
Donaties
NVR
Lidorganisaties
Eerste vrouwen

Activiteiten
Projecten
Standpunten
Onderwerpen
Internationaal
Onze vrouw in NY

Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact