Ga naar homepage
#caption
Een project over empowerment van ex-slachtoffers van huiselijk geweld
#caption
Een project over empowerment van ex-slachtoffers van huiselijk geweld
Projecten > De Nieuwe Toekomst > De Nieuwe Toekomst op de 3rd World Conference of Womens Shelters

Op de tweede dag van de 3rd World Conference of Women’s Shelters, die van 3 tot 6 november 2015 in het World Forum in Den Haag werd gehouden, was een van de workshops die men na de plenaire start kon bezoeken  een gecombineerde presentatie van een Pakistaans project en van het project De Nieuwe Toekomst dat de NVR samen met de Federatie Opvang en de lidorganisaties FNV Vrouw, Vrouwenplatform Carree, Zeeuws Vrouwen Platform en FAM Netwerk uitvoert.

Bij de plenaire start waren zowel Koningin Maxima als de Deense Kroonprinses Mary aanwezig. Maxima sprak de ruim 1000 deelnemers uit meer dan 100 landen toe.
 

Tweet Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) 04-11-15 12:30
Koningin Máxima @3WorldShelter "Everyone has the right to a life without violence." #3wcws is.gd/CDdvlQ pic.twitter.com/vFvwk3n3Jw


Het was oorspronkelijk de bedoeling dat Maxima daarna ook kort de presentatie van De Nieuwe Toekomst zou bezoeken, maar vanwege de operatie die zij kort daarvoor had ondergaan, moest zij rustig aan doen en verliet zij de conferentie kort na haar toespraak.
Prinses Mary maakte wel een groot deel van de gecombineerde presentatie mee. Zij is oprichtster van de Mary Foundation die tot doel heeft het leven te verbeteren van kinderen, volwassenen en families die door welke omstandigheden dan ook sociaal geïsoleerd zijn geraakt. Een doel dat direct aansluit bij dat van De Nieuwe Toekomst waarin vrouwen die door (huiselijk) geweld in een isolement zijn  terecht gekomen, door training en coaching weer maatschappelijke actief worden.
Behalve Kroonprinses Mary namen ruim 100 mensen deel aan de workshop waaronder deelnemers uit Argentinië, Duitsland, Canada en een hele delegatie uit Jordanië voor wie achterin de zaal een simultane vertaling was geregeld.

De gecombineerde presentatie werd ingeleid door Tonny Filedt Kok en voor wat betreft De Nieuwe Toekomst gepresenteerd door Pernette van der Werff, coördinator van het project in Zeeland. Zij had de presentatie voorbereid met Annette Eggen die het project in Overijssel coördineert. Landelijk projectleider Yvonne Carels en de twee andere projectcoördinatoren, Jennifer Meyer (Noord Holland) en Hilde Winters (Limburg) waren uiteraard – voor morele support - in de zaal aanwezig.

Pernette lichtte toe hoe het project is georganiseerd, waar het wordt uitgevoerd, welke de betrokken organisaties zijn, en uiteraard wat de methodiek van De Nieuwe Toekomst inhoudt en oplevert. Ook werd de film getoond die na de geslaagde pilot van het project De Nieuwe Toekomst in Overijssel, is gemaakt en waarin deelneemsters vertellen wat het project voor hen heeft betekend en opgeleverd.

Pernette illustreerde het mooie van de methodiek De Nieuwe Toekomst aan de hand van cirkels. "De deelneemsters voelen dat een nieuw en groter veld om hen heen wordt opgebouwd. Een veld van cirkels die hen steun geven tijdens de reis van persoonlijke empowerment en groei. De eerste cirkel is de deelneemster met haar eigen levensverhaal en haar eigen fysieke en geestelijke kwaliteiten en zwakheden; zij is het middelpunt. De tweede cirkel daarom heen is die van de vrijwillige coach die de deelneemster 9 maanden lang begeleidt in de ontwikkeling van haar  persoonlijke kracht en sociale vaardigheden en daar haar eigen network voor inzet. De derde cirkel daar weer om heen is de trainer die de deelneemsters traint in groepen van 6 tot 12 vrouwen. In de Toekomstwerkplaats, een traningsprogramma van 10 dagen, bouwen zij samen in een veilige omgeving aan de noodzakelijke kennis voor een opleiding of een beroep.
De vierde cirkel is de regionale projectcoordinator. De gemeenten of overheidsorganisaties die verantwoordelijk zijn voor de zorg voor deze doelgroep vormen de vijfde cirkel. De zesde cirkel is de regionale vrouwenorganisatie die het initiatief naar de provincie heeft gehaald. En de zevende cirkel wordt gevormd door de NVR en de Federatie Opvang die het project hebben ontwikkeld en het Ministerie van OCW die e.e.a. financieel mogelijk heeft gemaakt."

Sommige cirkels richten zich, aldus Pernette, op de ‘warme kant’ van het project, het directe contact met de deelneemsters. Andere cirkels zorgen ervoor dat het programma uitgevoerd kan worden. Vanuit de deelneemsters gezien zou je kunnen spreken over de ‘frontoffice’ en de ’back office’ van het project.

Na de presentaties was er gelegenheid voor het stellen van vragen. Daarbij was er o.m. aandacht voor de re-integratie naar het eigen familie netwerk en de veiligheid van de vrouwen.

Via www.youtube.com zijn met name de plenaire delen van de conferentie terug te zien. Foto’s zijn te zien op www.flickr.com


Dieny Scheffer, voorzitter van de Stuurgroep van het project De Nieuwe Toekomst, en Wilma Wielakker, directeur/bestuurder van vrouwenopvang Kadera en lid van de Stuurgroep, waren tijdens de openingsbijeenkomst van de 3rd World Conference of Women’s Shelters op 3 november aanwezig, en maakten o.m. kennis met deelneemsters uit Mozambique.

 

 

 |  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 21 juni 2015 | Laatste bewerking: 25 november 2015
Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact