Ga naar homepage
#caption
DNT in Zeeland: Trainsters Rijna Witte en Bianca Janssen en projectco�rdinator Pernette van der Werff
#caption
DNT in Zeeland: Trainsters Rijna Witte en Bianca Janssen en projectco�rdinator Pernette van der Werff
Projecten > De Nieuwe Toekomst > Deelneemsters van nu rolmodel voor vrouwen die nog niet zijn bereikt

Interview met Pernette van der Werff-Masson, projectcoördinator van De Nieuwe Toekomst in Zeeland

Pernette van der WerffPernette van der Werff-Masson is een vrouw met een missie. Sinds het voorjaar van 2013 is ze druk doende het project De Nieuwe Toekomst voor Zeeland vorm te geven. En tot nu toe gaat dat goed. Heel goed.


Meerwaarde

Van der Werff is coach en trainer op het gebied van (interculturele) communicatie en geeft daarnaast o.a. leiderschapstrainingen in het binnen en- buitenland. Haar bedrijf heet Vialingua. Door haar Zwitserse afkomst, spreekt ze haar talen vloeiend. Ze was jarenlang bestuurslid bij het Zeeuws Vrouwen Platform. In deze hoedanigheid kwam zij in aanraking met De Nieuwe Toekomst. ‘Omdat er in Zeeland ook sprake is van huiselijk geweld in alle lagen van de samenleving, trok me dit project aan,’ zegt zij. ‘Daarnaast de samenwerking met verschillende vrouwenorganisaties zoals de Nederlandse Vrouwen Raad, met Hogeschool Windesheim en alle andere instanties die gezamenlijk voor deze doelgroep aan de slag gaan. Dat is voor het Zeeuw Vrouwen Platform ook weer een meerwaarde. Ik ben nu nog als adviseur bij hen betrokken. Daarnaast vind ik het fijn om als ondernemer met een éénvrouwszaak in een team te werken aan dit project.’

Herkenning

Er gingen heel wat gesprekken aan vooraf. Was het eigenlijk wel mogelijk om in Zeeland een dergelijk project op te zetten gezien de bevolkingsdichtheid? Hoe zouden de gemeenten in dit project participeren? Allerlei vragen waarop ze inmiddels het antwoord weet; het project loopt in Zeeland meer dan goed. Ze begon, in overleg met Federatie Opvang en het CZW Bureau in Goes, met de locaties in Vlissingen en Terneuzen voor de trainingen.

Deze vrouwen kregen eerst een pre-screening van medewerkers van Federatie Opvang en daarna een intake gesprek met Pernette. De samenwerking met Federatie Opvang was daarbij heel belangrijk. ‘Ze gaven de vrouwen intern een steuntje in de rug om mee te doen in dit project. Twee Zeeuwse coaches; Rijna Witte en Bianca Janssen, trainden deze groep van uiteindelijk 25 vrouwen. ‘De deelnemers waren allen erg enthousiast,’ gaat ze verder. ‘De groep vrouwen in Vlissingen blijft elkaar na de training iedere week ontmoeten. Dat is van groot belang. Zo zien ze dat ze niet alleen staan en dat er andere vrouwen zijn met soortgelijke problemen,’ aldus een trotse Van der Werff. ‘In Zeeuws-Vlaanderen willen de getrainde deelnemers dat ook wel, alleen zijn daar de afstanden moeilijker te overbruggen, qua kosten en tijd. Van de 25 vrouwen die met de trainingen zijn begonnen hebben 21 met succes de certificering gehaald. Dat is te danken aan de sfeer en veilige omgeving die de trainers hebben weten neer te zetten. Twee vrouwen zijn aan het werk, een is met een stage bezig om als zelfstandige in het najaar te beginnen en velen zijn nu al als vrijwilligers aan de slag.’

Inspirerend

Een oproep voor vrijwillige coaches verscheen in de plaatselijke krant. ‘Daarop kwamen veel reacties waardoor we uiteindelijk 19 coaches konden opleiden. De trainingen werden verzorgd door Windensheim en waren zeer inspirerende dagen,’ zegt Pernette. De coaches hebben nu ook onderling contact om ervaringen uit te wisselen en zijn nu aan de slag met de deelneemsters. We blijven de eerste lichting natuurlijk actief volgen en kijken welke rol in de maatschappelijke participatie zij gaan vervullen: een opleiding, het doen van vrijwilligerswerk of het hebben van een baan. Dat is de doelstelling van deze pilot in Zeeland die einde van het jaar afloopt,’ zegt ze enthousiast.

Certificaatuitreiking Terneuzen: Trainster Bianca Janssen en Pernette van der WerffToekomst

’Nu is het zaak voor mij om naar de toekomst te kijken. Ik heb gesprekken met diverse organisaties en gemeenten in Zeeland om daar ook met het project aan de gang te gaan. Zo houden we het vuur brandend en zorgen we ervoor dat de opgedane kennis op het gebied van maatschappelijke participatie van deze doelgroep niet verloren gaat. De inhoudelijke trainingen voor zowel coaches als de deelneemsters staan als een huis. Dat is heel belangrijk. In Zeeland zelf is veel deskundigheid aanwezig bij zowel de coaches en de trainers. Dat is goed om ons netwerk verder uit te bouwen en de onderlinge connecties te benutten. Daarin de verbindingen leggen, dat zie ik als mijn taak komende tijd,’ aldus Pernette. ‘Daarnaast vind ik het belangrijk dat de deelneemsters een goed rolmodel zijn voor de groep vrouwen die we nog niet hebben bereikt. Zo zet je hen in hun kracht. En dat is prachtig om te zien,’ zegt ze met klem. ‘Vrouwen die weggaan uit een gewelddadige situatie, die kiezen voor zichzelf en de leiding nemen over hun leven en hun kinderen; dat heeft ook een effect op een langere termijn en kun je als preventieve zorg beschouwen.’

Voorsprong
Ze merkt door haar internationale ervaring en achtergrond dat vrouwen uit Italië en Frankrijk met bewondering naar Nederland kijken. ‘Doordat we het sociaal altijd zo goed geregeld hadden hier, hebben we een voorsprong. Goed om te beseffen nu we zo aan het bezuinigen en kantelen zijn. Deze groep vrouwen is heel kwetsbaar. Het is een prachtig voorbeeld van maatschappelijke participatie op alle fronten ook omdat het Zeeuws Vrouwen Platform en de coaches van de deelnemers vrijwillig en met veel enthousiasme aan dit project mee werken,’ zegt ze. Daarom wil ik samen met het Zeeuwse netwerk zo graag door met dit project.’

Margot Verhaagen, www.margotverhaagen.nl|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 21 juni 2015 | Laatste bewerking: 12 juli 2016
Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact