Ga naar homepage
#caption
#caption
Projecten > De Nieuwe Toekomst > Training De Nieuwe Toekomst in Zaanstad met goed gevolg afgesloten

Met 6 certificaten en 4 bewijzen van deelname is nu ook in Zaanstad de training van het project De Nieuwe Toekomst afgesloten. Het Zaans Theater was op 19 mei 2015 het decor voor de uitreiking. Jennifer Meyer die het project namens FNV Vrouw in deze provincie coördineert, zorgde, evenals eerder in Haarlem,  weer voor een feestelijke bijeenkomst.

In haar welkomstwoord memoreerde Jennifer dat de organisatie van het project in Zaanstad minder soepel is verlopen dan in Haarlem het geval was. De werving van deelneemsters lukte minder goed waardoor de training twee maanden later startte dan aanvankelijk gepland. Van de 13 geworven vrouwen haakten er 3 in het begin af, wat natuurlijk ook heel jammer is. En ook de organisatie van de  certificaatuitreiking ging niet direct goed, omdat het stadhuis waar Jennifer de feestelijke bijeenkomst gedacht had bezet bleek. Gelukkig bood het Zaans Theater uitkomst.

Yvonne Carels die als landelijk projectleider namens de Nederlandse Vrouwen Raad enkele woorden sprak, feliciteerde de deelneemster met de moed en de kracht die ze hebben getoond door aan deze training mee te doen, en benadrukte dat ze trots kunnen zijn op hun prestatie. Dit certificaat biedt jullie perspectief op de toekomst en brengt jullie (verder) weg van de problematiek waarin jullie verwikkeld waren.
De kracht van het project De Nieuwe Toekomst is volgens Yvonne vooral ook de inzet van de vrijwillige coaches die de vrouwen tijdens een periode van 9 maanden begeleiden. Een periode waarin niet alleen de deelneemsters leren van de coaches, maar de coaches ook leven van de deelneemsters, en veel plezier beleven aan de begeleiding van de deelneemsters. In Zaanstad hebben de coaches bovendien voor uitwisseling van ervaring onder elkaar op eigen initiatief een intervisiegroep opgericht.

Jolanda Vader van de Blijfgroep Noord Holland onderstreepte het belang van  samenwerken. Samenwerking is nodig bij het werken aan het voorkomen van verder huiselijk geweld door het weer sterk maken van vrouwen. De begeleiding van de vrouwenopvang is daar ook op gebaseerd.

Wethouder Jeroen Olthof die in Zaanstad onder meer Jeugd & Zorg in zijn portefeuille heeft, reikte de certificaten aan de deelneemsters uit. In de gesprekjes die hij bij de uitreiking met de deelneemsters voerde werd meteen ook het resultaat van de training duidelijk. Een van de vrouwen vond het geen punt om voor de volle zaal haar ‘elevator pitch’ te houden. “Ik ben stipt, betrouwbaar, zorgvuldig en accuraat. Ik ben op zoek naar een baan in de administratie.” Dat ze stipt was en gretig om haar certificaat in ontvangt te nemen bleek uit het feit dat ze als eerste met haar twee dochters in de rij stond voor de uitreiking. Een van de andere deelneemster kon met trots aankondigen dat ze als eerste van de trainingdeelneemsters al is begonnen met een stage. Een ander typeerde zich zelf als een ‘echte doener’ en gaf aan graag te willen gaan werken in het jongerenwerk. 

Wethouder Olthof noemde het project De Nieuwe Toekomst ‘een duurzaam en goed traject’, met als opvallende kenmerken: de lengte van de ondersteuning door de coaches  (betrokken vrouwen uit de samenleving die dit op vrijwillige basis willen doen),  de focus op de toekomst en de inzet van vrijwilligers. Hij complimenteerde de deelneemsters met hun enorme prestaties, vooral omdat ze gestart zijn vanuit een situatie waar geweld in voorkwam en dan nu op dit punt zijn beland. “Dat is geweldig!”
“Het is jammer”, aldus de wethouder, “dat huiselijk geweld nog steeds in behoorlijke mate voorkomt. Er moet blijvende aandacht voor zijn om dat tegen te gaan.”

 |  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 21 mei 2015 | Laatste bewerking: 11 juli 2016
Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact