Ga naar homepage
#caption
Nieuwe uitgave van de NVR Inforeeks over religie en vrouwelijk leiderschap
#caption
Nieuwe uitgave van de NVR Inforeeks over religie en vrouwelijk leiderschap
Inforeeks > Inforeeks Een nieuwe kijk op religie en vrouwelijk leiderschap

‘Een nieuwe kijk op religie en vrouwelijk leiderschap’, dat is de titel van de nieuwste uitgave in de Inforeeks van de Nederlandse Vrouwen Raad. De uitgave is op 17 mei 2014 gepresenteerd tijdens het NAP 1325 programma dat het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede organiseerde in De Nieuwe Liefde in Amsterdam. Dorenda Gerts, voorzitter van de Nederlandse Vrouwen Raad, reikte het blad uit aan Irma van Dueren, hoofd van de afdeling Vrouwenrechten en Gendergelijkheid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

In deze uitgave, die door de NVR op initiatief van en in samenwerking met het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede is tot stand gebracht, vertellen vrouwen hoe zij door hun religie geïnspireerd worden in hun leiderschap. Uit alle grote religies komen vrouwen aan ’t woord.

Zoals Farida van Bommel-Pattisahusiwa die zich inzet voor vrede tussen Molukse moslims en christenen. Zij vindt haar inspiratie in de Koran en met name in vers K49:13. “Het leert ons hoe we met elkaar moeten omgaan: onderhouden van de dialoog met andersdenkenden, verantwoordelijkheid nemen als het nodig is, iedereen met respect en gelijkwaardig behandelen in woord en daad.” Of zoals Marie Louise Balagizi die een vredesbeweging van Oost-Congo organiseert en de buurlanden Congo, Burundi en Rwanda bijeen haalt. Haar christelijke geloof vertelt haar dat je vrede moet sluiten en dat positieve veranderingen mogelijk zijn.
Maar ook uit andere grote religies zijn er getuigenissen, zoals van Esther Hugenholz die zich door de Hebreeuwse Bijbel en de Joodse traditie laat inspireren, van Doshin Houtman die haar inspiratie vindt in de sutra’s van de Boeddha, en van Tanja Jadnanansing voor wie het hinduisme en met name de Bhagavad Gita (Lied van de Heer) een bron van inspiratie is.

In de uitgave van de Inforeeks komen ook de Afrikaanse christelijke theologe Esther Mombo en de Indonesische islamtheologe Siti Musdah Mulia aan ’t woord. Zij hebben in het project Vrede, religie en vrouwelijk leiderschap van het Platform VDV vrouwen om met andere ogen naar de teksten in resp. de Bijbel en de Koran te kijken, en hen meer kennis gegeven over hun religie. Niet alleen opdat hun religie als bron van inspiratie voor hun vredeswerk kan dienen, maar ook om zich te kunnen verdedigen tegen onderdrukkende interpretaties van de religieuze teksten van hun eigen en andere religies.

De Inforeeksuitgave is na te bestellen via info@de-nvr.nl. Zie hier de online versie.

De uitgave 'Een nieuwe kijk op religie en vrouwelijk leiderschap' is uitgebracht in het kader van het project 'Vrede, religie en vrouwelijk leiderschap' van het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede. Meer informatie over dit project op www.vrouwenenduurzamevrede.nl.

 

 |  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 18 mei 2014 | Laatste bewerking: 8 juni 2014
Donaties
NVR
Lidorganisaties
Eerste vrouwen

Activiteiten
Projecten
Standpunten
Onderwerpen
Internationaal
Onze vrouw in NY

Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact