Ga naar homepage
#caption
#caption
Pers > Women as Powerful Agents of Peace and Security

Dat vrouwen ‘powerful agents of peace and security’ zijn, wordt in verschillende (post)conflictgebieden over de wereld bewezen, waar vrouwen en hun organisaties zich  inzetten voor de vrede en veiligheid in hun land. Tijdens het seminar ‘Women as Powerful Agents of Peace and Security’ dat de Nederlandse Vrouwen Raad op 12 april 2013 organiseert worden verschillende van deze ‘good practices’ gepresenteerd.

Toch worden vrouwen nog maar nauwelijks formeel betrokken door besluitvormers in vredesonderhandelingen en bij de wederopbouw van hun land. Ook al is met het aannemen in 2000 van de VN-Resolutie 1325 besloten dat dit wel zou moeten en vrouwen een gelijkwaardige rol moeten krijgen. 

De Resolutie schrijft ook voor dat iedere VN-lidstaat een Nationaal Actieplan moet maken om de Resolutie tot uitvoering te brengen. Nederland heeft zo’n Nationaal Actieplan 1325, maar het merendeel van de VN-lidstaten nog niet. Het Nederlandse Nationaal Actieplan staat centraal tijdens het seminar, evenals de  wijze waarop het tot stand is gekomen door een unieke samenwerking van maatschappelijke organisaties, ministeries en kennisinstituten. Vrouwenorganisaties hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld.

De Nederlandse Vrouwen Raad is in april gastvrouw voor de vergadering van de nationale vrouwenorganisaties van Europa, het European Center van de International Council of Women, en grijpt deze bijeenkomst aan om ook in andere Europese landen meer samenwerking tussen maatschappelijk middenveld, kennisinstituten en ministeries binnen een NAP 1325 te stimuleren en vrouwenorganisaties te activeren bij het werk voor vrede en verzoening. Ook wil de Nederlandse Vrouwen Raad met het seminar een positieve bijdrage leveren aan het bevorderen van de samenwerking met diaspora vrouwenorganisaties in de andere Europese landen in het kader van VN-resolutie 1325.

Het seminar duurt van 10.30 tot 18.00 uur en wordt gehouden in de Frederik Kazerne, Den Haag. Het programma is tot stand gekomen in samenwerking met het Platform Vrouwen voor Duurzame Vrede en het Defensie Vrouwennetwerk. Het seminar wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Defensie Vrouwennetwerk.|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 19 februari 2014 | Laatste bewerking: 19 februari 2014
Donaties
NVR
Lidorganisaties
Eerste vrouwen

Activiteiten
Projecten
Standpunten
Onderwerpen
Internationaal
Onze vrouw in NY

Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact