Ga naar homepage
#caption
Willemien Koning Vrouwenvertegenwoordiger 2018
#caption
Willemien Koning Vrouwenvertegenwoordiger 2018
Pers > Dorenda Gerts nieuwe voorzitter Nederlandse Vrouwen Raad

Dorenda Gerts is tijdens de Algemene Ledenvergadering benoemd tot voorzitter van de Nederlandse Vrouwen Raad. Zij volgt Dieny Scheffer-Versluijs op die na twee bestuursperiodes vandaag afscheid heeft genomen als voorzitter.

Dorenda Gerts (58) is na een loopbaan als docente geschiedenis, maatschappijleer en levensbeschouwing, sinds 2002 wethouder in Waddinxveen. Gerts heeft zich altijd sterk betrokken gevoeld bij de belangen van vrouwen. Ook in haar wethouderschap en met name in zorgkwesties, die altijd deel uitgemaakt hebben van haar portefeuille. Zij ziet mede daarom het voorzitterschap van de Nederlandse Vrouwen Raad als een prachtige bestuurlijke verbreding.

“De Nederlandse Vrouwen Raad staat voor de uitdaging taken en verantwoordelijkheden te herijken aan beschikbare middelen en daarnaast natuurlijke eigenheid te respecteren en te behouden”, aldus Dorenda Gerts. Aan deze uitdaging wil zij graag het hoofd bieden.

“De NVR is een degelijke organisatie die haar bestaansrecht heeft bewezen, al heel lang. Als voorzitter wil ik het draagvlak via de lidorganisaties nog verder versterken.” Gerts is daarom voornemens haar voorzitterschap te beginnen met naar lidorganisaties toe te gaan. “Als je de belangenbehartiging op alle vlakken en op alle niveaus wilt, kan je dat alleen goed organiseren, wanneer je weet wat er leeft en je achterban erbij betrokken is”, aldus Gerts. 

Interview met Dorenda Gerts >>
 |  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 21 november 2013 | Laatste bewerking: 19 februari 2014
Donaties
NVR
Lidorganisaties
Eerste vrouwen

Activiteiten
Projecten
Standpunten
Onderwerpen
Internationaal
Onze vrouw in NY

Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact